Geavanceerde beeldvorming voor de detectie van peritoneale metastasen van colorectaal carcinoom


N.R. Sluiter, S.L. Vlek, A.R. Wijsmuller, H.T. Brandsma, N.C.T. van Grieken, G. Kazemier, H.C.W. de Vet, J.B. Tuynman

Donderdag 24 mei 2018

16:51 - 16:58u in Parkzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V02 Colon maligne


Introductie 

Cytoreductie en HIPEC is de enige curatieve behandeloptie voor patiënten met peritoneaal gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Het verkrijgen van een complete cytoreductie is hierbij cruciaal. Geavanceerde beeldvorming verbetert mogelijk detectie van peritoneale metastasen (PM) teneinde een complete cytoreductie te verkrijgen. Deze studie evalueert vier verschillende technieken voor de detectie van PM.

Methode

Potentiële HIPEC patiënten met PM van colorectaal carcinoom werden prospectief geïncludeerd. Alle patiënten ondergingen een diagnostische laparoscopie voorafgaand aan cytoreductie en HIPEC. Alle abdominale regio’s werden geïnspecteerd middels vier beeldvormende technieken: (1) wit licht, (2) narrow band imaging (NBI), (3) indocyanine groen (ICG) fluorescentie en (4) indigocarmine blauw (ICB) chromo-endoscopie. Primaire eindpunten waren sensitiviteit en specificiteit, waarbij pathologie is gebruikt als referentie standaard. NBI werd geïnitieerd door de NBI modus op de laparoscopische toren, voor fluorescentie werd drie tot twaalf uur voor chirurgie intraveneus ICG toegediend en voor ICB chromo-endoscopie werd ICB op het peritoneum aangebracht met een spray-dye katheter. 

Resultaten

Tussen mei 2016 en december 2017 zijn 26 patiënten geïncludeerd waarvan in totaal 159 biopten zijn afgenomen (42 maligne en 117 benigne). De sensitiviteit voor detectie van PM was 78,6% met wit licht en steeg naar 97.6% met NBI (p=0.008) en ICB (p>0.1). Met ICG werd geen fluorescentie gezien. De specificiteit was 76,1%, 70,9% en 79,5% met respectievelijk wit licht, NBI en ICB (p>0.1). De negatief voorspellende waarde was 90,8% voor WL, 98,8% voor NBI en 94,6% voor ICB (p>0.1). Er werden geen complicaties als gevolg van het gebruik de beeldvormende technieken gezien.

Conclusie

NBI lijkt een veilige en geschikte methode voor detectie van PM. Door metastasen te identificeren die zouden zijn gemist met wit licht zou het de cytoreductie kunnen optimaliseren. In verdere prospectieve studies moet de focus komen te liggen op de invloed van deze techniek op intra-operatieve besluitvorming en oncologische uitkomsten.