Het belang van een CT met rectaal contrast voor het aantonen van een naadlekkage na een colorectale anastomose.


H.E. Haak, C.C.M. Marres, A.W.H. van de Ven

Donderdag 24 mei 2018

17:05 - 17:12u in Parkzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V02 Colon maligne


Introductie 

Vroege opsporing en re-interventie van naadlekkages voorkomt mortaliteit. Het onderzoek van keuze is een CT-abdomen. Rectaal contrast zou mogelijk de voorspellende waarde verbeteren, er is echter geen evidence voor. Het doel van deze studie is om de toegevoegde waarde van rectaal contrast bij een CT-naadlekkage te onderzoeken.

Methode

Uit een prospectieve database werden patiënten geïncludeerd die tussen 2009 en 2017 een colorectale resectie met een primaire anastomose ondergingen. Indien het CRP op dag 3 >150 was en/of er sprake was van een klinische verdenking op een naadlekkage werd een CT-abdomen gemaakt. Vanaf 2010 werd protocollair rectaal contrast gegeven tijdens de CT. Toch werd het in de periode daarna per abuis een aantal keer niet gegeven. Klinische en radiologische uitkomsten werden vergeleken van patiënten met en zonder toediening van rectaal contrast.

Resultaten

Tussen 2009 tot 2017 werden 1183 colorectale resecties verricht, waarvan 227 patiënten een CT scan ondergingen bij verdenking naadlekkage. Van die groep kregen 176 (77,5%) patiënten rectaal contrast toegediend. De sensitiviteit en specificiteit in deze groep was respectievelijk 75% en 95%, de positief voorspellende waarde (PVW) 0.81 en de negatief voorspellende waarde (NVW) 0.93. Bij de 51 patiënten die geen rectaal contrast kregen was de sensitiviteit 47%, de specificiteit 86%, de PVW 0.58 en de NVW 0.78. Bij de 18 patiënten met een vals-negatieve scan, was de mortaliteit 31,3%. Van deze groep kreeg slechts 55,7% rectaal contrast (p = 0.018).

Conclusie

Deze studie laat een stijging zien in de voorspellende waarde van een CT-naadlekkage na toediening van rectaal contrast. Rectaal contrast zou standaard gegeven moeten worden bij een CT verdenking naadlekkage.