Laterale lymfekliermetastasen en mrEMVI in het laaggelegen cT3/4 rectumcarcinoom: ervaringen uit een nationaal tertiair verwijscentrum.


D.P. Schaap, A. Ogura, J. Nederend, M. Maas, J. Krdzalic, J.S. Cnossen, G.J. Creemers, G. van Lijnschoten, G.A.P. Nieuwenhuijzen, H.J.T. Rutten, M. Kusters

Donderdag 24 mei 2018

17:44 - 17:51u in Parkzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V09 Colon maligne


Introductie

De aanwezigheid van laterale lymfekliermetastasen in patiënten met een rectumcarcinoom blijft onderwerp van discussie en kent een verschillende behandeling in Oosterse en Westerse landen. In deze studie hebben we inzicht verkregen in de voorspellende waarde van laterale lymfeklieren en mrEMVI op de oncologische uitkomst bij het laaggelegen cT3/4 rectumcarcinoom.

Methode

Alle patiënten met een cT3 en cT4 rectumcarcinoom gelegen binnen 8 centimeter van de anorectale overgang, geopereerd tussen januari 2009 en december 2013, werden geïncludeerd, resulterend in een totaal van 192 patiënten. Alle MRI-scans werden retrospectief geëvalueerd door twee ervaren radiologen waarbij TNM-stadiering en de betrokkenheid van de mesorectale fascie en omliggende structuren werden beschreven. Daarnaast werden de afmeting en eventuele aanwezigheid van maligne kenmerken van laterale lymfeklieren, evenals de aanwezigheid en kenmerken van extramurale veneuze invasie geëvalueerd en gerelateerd aan de oncologische uitkomsten. 

Resultaten

Laterale lymfeklieren met een korte as ≥10 mm waren geassocieerd met een significant hoger 5-jaar lateraal/presacraal lokaal recidief percentage van 37% vergeleken met 8% bij lymfeklieren p = 0.014). Dit was niet geassocieerd met een verhoogde kans op laterale/presacrale recidivering. De aanwezigheid van vergrote laterale lymfeklieren en mrEMVI was niet gerelateerd aan elkaar.

Conclusie

Deze studie toont aan dat de aanwezigheid van laterale lymfekliermetastasen een lokaal probleem is, terwijl mrEMVI leidt tot meer afstandsmetastasen. In de toekomst zal er meer aandacht moeten worden besteed aan laterale lymfekliermetastasen en mrEMVI. De mogelijkheden voor een geïntensiveerde, patiënt-specifieke, behandeling moeten verder worden onderzocht.

Lateraal/presacraal lokaal recidief gerelateerd aan lymfeklier diameter.
Afstandsmetastasen gerelateerd aan mrEMVI aanwezigheid.