Systematische videoregistratie bij colorectale oncologische chirurgie. Resultaten van de IQ-Trial


F.W. van de Graaf, M.M. Lange, J.I. Spakman, W.M.U van Grevenstein-Teeuwen, D.J. Lips, A.G. Menon, J.F. Lange

Donderdag 24 mei 2018

17:05 - 17:12u in Genderzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V06 Algemene chirurgie


Introductie 

Ondanks continue vorderingen blijft de kwaliteit van de geleverde chirurgische behandeling variabel. De enige bron van technische informatie omtrent de chirurgische ingreep is momenteel het subjectieve operatieverslag, waarin dikwijls kritieke informatie ontbreek. In deze studie werd de waarde van systematische videoregistratie inzake de essentiële informatie van de chirurgische ingreep onderzocht

Methode

Patiënten van 18 jaar of ouder die een electieve laparoscopische ingreep voor een colorectale maligniteit ondergingen zijn prospectief geïncludeerd in een multicenter trial. Video-opnames van vooral bepaald sleutelmomenten werden intra-operatief vervaardigd. De opnames werden vervolgens beoordeeld op kwaliteit en volledigheid met betrekking tot de beschikbaarheid van essentiële informatie. De kwaliteit van gerapporteerde informatie werd gedefinieerd als de proportie van beschikbaar en adequaat beschreven sleutelmomenten. Studiepatiënten werden gepaard en vergeleken met patiënten afkomstig van een historisch cohort. De kwaliteit van de intra-operatieve video-opnames en het operatieverslag werden vergeleken tussen zowel studie- en controlegroep, als in de studiegroep onderling 

Resultaten

Tussen januari 2016 en oktober 2017 werden in totaal 113 patiënten geïncludeerd in deze studie. In de controlegroep werd 52.5% van de sleutelmomenten adequaat beschreven in het operatieverslag. In de studiegroep bleek zowel de kwaliteit van videoregistratie als dat van videoregistratie gecombineerd met het operatieverslag superieur aan het operatieverslag alleen. (78.5% pp<0.001, respectievelijk). In totaal werden 1,213 sleutelmomenten vastgesteld in de studiegroep. 8.0% hiervan werd op video vastgelegd, zij het niet adequaat. 6.6% werd niet op video geobserveerd maar wel in het operatieverslag beschreven. 26.5% werd adequaat op videoregistratie aangetoond, maar niet adequaat beschreven in het operatieverslag.

Conclusie

Systematische videoregistratie in colorectale oncologische chirurgie leidt tot een aanzienlijke verbetering van de documentatie van essentiële informatie. Zowel videoregistratie losstaand, als complementerend aan het traditionele operatieverslag, blijkt superieur te zijn aan het traditionele operatieverslag alleen met betrekking tot het documenteren van intra-operatieve sleutelmomenten.