Minimaal invasieve vs. open pancreasstaartresectie (LEOPARD): multicenter, gerandomiseerde, patiënt-geblindeerde trial


T. de Rooij, J. van Hilst, H.C. van Santvoort, P.B. van den Boezem, F Daams, R.M. van Dam, C.H.C. Dejong, E.B. van Duyn, M.G. Dijkgraaf, C.H.J. van Eijck, S. Festen, M.F. Gerhards, B. Groot Koerkamp, I.H. de Hingh, G. Kazemier, J.M. Klaase, R.H.J de Kleine, C.J. van Laarhoven, M.D. Luyer, G.A. Patijn, P. Steenvoorde, M. Suker, M. Abu Hilal, O.R.C. Busch, M.G.H. Besselink

Donderdag 24 mei 2018

16:30 - 16:37u in Zaal 82

Categorieën: HPB, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V07 HPB Pancreas


Introductie

Pancreasresecties zijn laag-volume, complexe procedures die gepaard gaan met aanzienlijke morbiditeit. Pancreasstaartresecties worden internationaal steeds vaker minimaal invasief (MIPR) uitgevoerd, maar gerandomiseerde studies naar voordeel t.o.v. open pancreasstaartresecties (OPR) ontbreken. In Nederland is MIPR op landelijk niveau door de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) structureel geïntroduceerd middels ‘IDEAL’.

Methode

Deze multicenter, gerandomiseerde, patiënt-geblindeerde trial werd uitgevoerd in 14 centra van de DPCG, die het landelijke trainingsprogramma voltooid hadden (Ann Surg 2016). In totaal werden 111 patiënten met een linkszijdige pancreastumor zonder doorgroei in omliggende organen en weefsels gerandomiseerd tussen MIPR en OPR. Patiënten werden geblindeerd voor het type chirurgie middels een groot abdominaal verband. Het primaire eindpunt van de studie was tijd (in dagen) tot functioneel herstel na de operatie. Analyses waren volgens ‘intention-to-treat’. Het onderzoek is geregistreerd in het Nederlands Trial Register (NTR5188) en het studieprotocol is gepubliceerd (Trials 2017).

Resultaten

Tijd tot functioneel herstel was 4 dagen (IKR=3-6) bij 51 patiënten na MIPR en 6 dagen (IKR=5-8) bij 57 patiënten na OPR (P<0.001). De opnameduur was korter na MIPR (6 vs. 8 dagen, P<0.001), operatief bloedverlies minder (150 vs. 400 ml, P<0.001) en de operatieduur langer (217 vs. 179 minuten, P=0.005). Graad B/C pancreasfistels kwamen voor bij 37% (MIPR) vs. 21% (OPR) (P=0.06), met evenveel re-interventies, en graad B/C gastroparese bij 4% (MIPR) vs. 20% (OPR) (P=0.01). Clavien-Dindo graad ≥3 complicaties (25% vs. 38%, P=0.21) en mortaliteit (0% vs. 2%, P>0.99) was niet significant verschillend voor respectievelijk MIPR en OPR.

Conclusie

Tijd tot functioneel herstel is korter na MIPR, vergeleken met OPR, zonder dat het risico op complicaties toeneemt. MIPR is daarom de voorkeursbehandeling voor linkszijdige pancreastumoren die niet doorgroeien in omliggende weefsels en organen.

 

Toelichting: Gesponsord door Ethicon Endo-Surgery, zonder dat zij zeggenschap hadden/hebben over protocol, uitvoering, analyses en/of publicatie.