Epidurale pijnstilling na minimaal invasieve oesofagusresectie: effectiviteit en complicatieprofiel


B.F. Kingma, E. Visser, M. Marsman, J.P. Ruurda, R. van Hillegersberg

Donderdag 24 mei 2018

17:44 - 17:51u in Zaal 83

Categorieën: Orale presentatie, Upper GI, Oesophagus, Maag, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V12 Upper GI (deel 1/2)


Introductie 

Adequate pijnstilling is essentieel om het herstel te bespoedigen na oesofagusresectie. Hoewel epidurale pijnstilling momenteel de gouden standaard is, kan deze techniek ontoereikend zijn door technisch falen en complicaties. Het doel van deze studie was het beschrijven van de effectiviteit en het complicatieprofiel van epidurale pijnstilling na minimaal invasieve oesophagusresectie. 

Methode

Uit een prospectief bijgehouden database (2012-2015) werden patiënten geselecteerd die een robot-geassisteerde transthoracale minimaal invasieve oesofagusresectie voor slokdarmkanker ondergingen. De primaire uitkomstmaten werden retrospectief genomen tot en met de 4e postoperatieve dag: het aantal patiënten waarbij de epiduraalkatheter werd geplaatst, de adequaatheid van sensibele blokkade, de noodzaak tot opspuiten van de epiduraal, de noodzaak tot intraveneuze opioïden, de hoogste pijnscore per dag (in NRS) en complicaties gerelateerd aan de epiduraal. 

Resultaten

Er werden 108 patiënten geïncludeerd. Een epiduraalkatheter werd geplaatst bij 101 patiënten (94%). Van de patiënten die epidurale pijnstilling hadden werd een adequaat sensibel blok gevonden bij 49%, 42%, 20%, en 30% van de patiënten op de postoperatieve dagen 1, 2, 3, en 4. De epiduraal werd opgespoten bij 26 patiënten (24%). Intraveneuze opioïden werden tenminste eenmaal toegediend aan 49 van de 108 patiënten (45%) op postoperatieve dag 1, 2, 3, of 4. De mediane hoogste pijnscores op deze dagen waren 2, 4, 3, en 4. Epiduraal gerelateerde complicaties traden op bij 19 patiënten (18%). 

Conclusie 

Deze studie laat zien dat epidurale pijnstilling vaak onvoldoende is na minimaal invasieve oesofagusresectie. Deze resultaten geven aanleiding voor verder onderzoek naar de optimale pijnstillingsmethode na minimaal invasieve oesofagusresectie.