Poster - Evaluatie van resectiemarges door fluorescentie-geleide pathologie middels de nabij-infrarode fluorescente tracer bevacizumab-800CW bij patiënten met een locally advanced rectumcarcinoom


S.J. de Jongh, J.J.J. Tjalma, M. Koller, M.D. Linssen, A. Jorritsma-Smit, K. Havenga, P.H.J. Hemmer, G.A.P. Hospers, A. Karrenbeld, B. van Etten, G.M. van Dam, W.B. Nagengast

Donderdag 24 mei 2018

17:51 - 17:56u in Genderzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), Poster presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V14 Experimenteel (deel 1/2)


Introductie 

Negatieve circumferentiële resectiemarges (CRM) zijn cruciaal voor de behandeling van locally advanced rectumcarcinomen (LARC). Momenteel bestaat er nog geen techniek voor de peroperatieve evaluatie van resectiemarges. Wij onderzochten of fluorescentie-geleide pathologie (FGP) gebruikt kan worden om peroperatief resectiemarges te beoordelen, om klinische besluitvorming te verbeteren. 

Methode

Data verkregen door fluorescentie beeldvorming van resectiepreparaten en daaropvolgende lamellen van patiënten met een LARC (NCT01972373) is geanalyseerd als sub-studie. Aan alle patiënten is 2-3 dagen voor de operatie 4.5 mg van de fluorescente tracer bevacizumab-800CW intraveneus toegediend. Van zeven patiënten konden fluorescentie signalen afkomstig uit het resectiepreparaat gecorreleerd worden aan histopathologie. Daarnaast is de lokalisatie van bevacizumab-800CW in rectumweefsel bepaald in de lamellen beschikbaar van 17 patiënten. Op basis hiervan is een afkapwaarde berekend om de optimale fluorescentie intensiteit voor tumordetectie te bepalen middels een receiver operating characteristics (ROC) curve. 

Resultaten 

Middels FGP is een histologisch bewezen tumor-positieve CRM van één patiënt correct voorspeld (Figuur 1). Tumor-negatieve CRMs werden correct voorspeld bij vier patiënten. Eén krappe CRM (1.4 mm) werd met FGP beoordeeld als tumor-positief. Eén tumor-positieve CRM werd met FGP gemist, omdat dit berustte op een geïsoleerde microscopische tumordepositie. Fluorescentie signalen afkomstig van bevacizumab-800CW verschaften ex vivo een duidelijk onderscheid tussen tumor en omringend rectumweefsel in de geanalyseerde lamellen (n=42) van alle 17 patiënten. Op basis van de ROC-curve werd een afkapwaarde van 5085 voor tumordetectie bepaald, met een sensitiviteit en specificiteit van 98,2% en 76,8% respectievelijk.

Conclusie 

FGP kan gebruikt worden voor de evaluatie van resectiemarges in patiënten met LARC. Dit heeft de potentie om de huidige peroperatieve besluitvorming te veranderen, door toepassen van bijvoorbeeld gerichte aanvullende resecties of intra-operatieve brachytherapie. We hebben een gestandaardiseerde methodologie ontwikkeld om de huidige resultaten te bevestigen in een vervolgstudie.

Figuur 1. Fluorescentie-geleide pathologie van een LARC-resectiepreparaat. Op de locatie met het hoogste fluorescentie signaal in het resectiepreparaat is peroperatief een speld geplaatst (B, oranje pijl). De hoge fluorescentie signalen in zowel het resec