Poster - Prevalentie, herstelpatronen en kwaliteit van leven na acetabulumfracturen. De Brabant Injury Outcome Surveillance (BIOS) studie.


L. Brouwers, K.W.W. Lansink, L. de Munter, M.A.C. de Jongh

Donderdag 24 mei 2018

17:51 - 17:56u in Brabantzaal

Categorieën: Poster presentatie, Traumachirurgie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V08 Trauma 2 (deel 1/2)


Introductie

Meer inzicht is nodig in de sociale impact en last voor de patiënt als gevolg van een trauma. Het hoofddoel van de Brabant Injury Outcome Surveillance (BIOS) studie is om inzicht te geven in de prevalentie, herstelpatronen en voorspellers van gezondheids gerelateerde kwaliteit van leven (KvL) na acetabulumfracturen.

Methode 

Dit is een prospectieve, observationele follow-up cohort studie waarin de KvL en functionele uitkomsten na acetabulumfracturen worden bepaald, gedurende 12 maanden follow-up bij opgenomen patiënten in alle ziekenhuizen (n=10) in Noord-Brabant. KvL wordt gemeten door de EuroQol-5D (EQ-5D) domeinen en de VAS score, de functionele uitkomsten door de Merle d’Aubigne heup score. Lineaire regressie modellen zijn gebruikt om per meetmoment de uitkomsten te bepalen. 

Resultaten

Eénenzestig acetabulumfracturen zijn tussen oktober 2015 en september 2016 geïdentificeerd; 34 basis fracturen en 27 gecombineerde fracturen (judet letournel classificatie). Eén jaar na trauma zijn vrijwel alle patiënten nog niet op hun niveau van vóór ongeval.

Merle d’Aubigne heupscore: 6 weken, 3, 6 en 12 maanden scoorden de patiënten met gecombineerde fracturen respectievelijk een Beta: 1.7, 1.5, 1.4 en 0.7 (P<0.001) lager dan patiënten met basis fracturen, gecorrigeerd voor confounding.

EQ VAS: patiënten met gecombineerde fracturen behaalden 1, 3, 6 en 12 maanden na trauma respectievelijk een lagere Beta: 9.03, 6.19, 6.88, 4.25 in vergelijking met basis fracturen (P< 0.001).

Conclusie 

Patiënten met acetabulumfracturen hebben tot 1 jaar na trauma een significante vermindering van KvL waarbij de patiënten met gecombineerde fracturen slechtere uitkomsten hebben dan basis fracturen. Herstel na acetabulumfracturen verdient met name in het eerste jaar aandacht.