Poster - Dierenleed op de Spoedeisende Hulp


E.A.K. van Delft, I. Thomassen, A.M. Schreuder, N.L. Sosef

Donderdag 24 mei 2018

17:17 - 17:22u in Genderzaal

Categorieën: Poster presentatie, Traumachirurgie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V06 Algemene chirurgie


Introductie

Elk jaar presenteren vele mensen zich op de Spoedeisende Hulp wegens een beet of een val van een dier. Bijtwonden en valpartijen zijn uitgebreid beschreven in de literatuur. Een algemene analyse van dier-gerelateerde letsels op de Spoedeisende hulp is niet eerder verricht.

Methode

Om inzicht te krijgen in de incidentie en ernst van dier-gerelateerde letsels op de Spoedeisende Hulp hebben wij een retrospectieve analyse verricht. Alle statussen van patiënten die zich in de periode van een jaar op de Spoedeisende Hulp presenteerden werden geanalyseerd op betrokkenheid van een dier bij het trauma. Patiëntkarakteristieken (geslacht en leeftijd) alsmede diersoort, traumamechanisme en letsels werden gescoord. Tevens werden verrichte onderzoeken en behandeling geanalyseerd. 

Resultaten

In totaal werden 516 patiënten (2.8%) op de Spoedeisende Hulp behandeld wegens dier-gerelateerde letsels. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 38 jaar, 27% van de patiënten was jonger dan 18 jaar. Honden en paarden waren  in de meeste gevallen betrokken bij het trauma, maar er was ook sprake van betrokkenheid van katten, konijnen, muizen, vogels, koeien, ezels en herten. Veelvuldig resulteerde dit in fracturen (n = 165) of wonden (n = 135). In drie gevallen was er sprake van ernstig permanent letsels en drie keer overleefde het betrokken dier het ongeval niet. 

Conclusie

De incidentie van dier-gerelateerde letsels op de Spoedeisende Hulp is 2.8%. Veel van de letsels hebben een noemenswaardige origine, sommige letsels hebben ernstig fysiek letsels tot gevolg. Besef van de potentiële gevaren van huisdieren en paarden in de algemene bevolking zou deze mate en ernst van dier-gerelateerde letsels kunnen verminderen.