De mogelijkheid om zelfstandig eenvoudige en complexe laparoscopische operaties uit te voeren - Een gerandomiseerd gecontroleerde studie naar robotisch- versus humane camera-assistentieDe mogelijkheid om zelfstandig eenvoudige en complexe laparoscopische


P.J.M. Wijsman, L. Molenaar, F.J. Voskens, C.D.P. van 't Hullenaar, P.M. Verheijen, E.C.J. Consten, W.A. Draaisma, I.A.M.J. Broeders

Donderdag 24 mei 2018

17:30 - 17:37u in Genderzaal

Categorieën: Orale presentatie, Algemene chirurgie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V14 Experimenteel (deel 1/2)


Introductie

Door toenemende zorgvraag en zorgkosten wordt er gezocht naar ondersteunende middelen om laparoscopische operaties zo efficiënt mogelijk te maken. De introductie van robotische camerahouders heeft het mogelijk gemaakt om laparoscopische operaties zelfstandig uit te voeren. In deze studie wordt het gebruik van een robotische camerahouder vergeleken met de conventionele operatietechniek..

Methode 

In totaal werden 50 procedures uitgevoerd met het AutoLap systeem en 50 procedures met humane camera-assistentie. Gestratificeerde blok randomisatie werd gebruikt voor de indeling van de groepen. Er werden vier typen operaties geïncludeerd: hemicolectomie rechts, fundoplicatie, sigmoidresectie en cholecystectomie. Tijdens alle operaties werd geregistreerd of de operatie zelfstandig (met twee personen in plaats van drie) werd uitgevoerd. Daarnaast werden de operatieduur (skin-to-skin), opnameduur, aantal reinigingsmomenten van de laparoscoop en de gebruikerservaring van het AutoLap systeem geregistreerd.

Resultaten

Er werden negen hemicolectomieën rechts (vijf AutoLap, vier controle), 43 fundoplicaties (21 AutoLap, 22 controle), zeven sigmoidresecties (drie AutoLap, vier controle) en 41 cholecystectomieën (21 AutoLap, 20 controle) uitgevoerd. Gemiddelde ASA scores (1.78 vs. 1.72), leeftijd in jaren (58.8 vs. 52.7) en BMI (26.7 vs. 27.3 kg/m2) waren niet significant verschillend. In de AutoLap groep werden 49/50 (98%) van de operaties zelfstandig uitgevoerd. De gemiddelde operatieduur (62.5 versus 57.9 minuten) was niet significant verschillend, evenals de operatieduur per procedure, het schoonmaken van de laparoscoop (2.5 versus 2.6) en de opnameduur. De vragenlijsten toonde een uitstekende gebruikerstevredenheid van het AutoLap systeem

Conclusie

 

Met behulp van het AutoLap systeem kunnen zowel eenvoudige als complexe operaties zelfstandig worden uitgevoerd, waarbij er één persoon minder ingezet kan worden. De operatieduur blijft ongewijzigd bij gebruik van het AutoLap systeem. Tevens zijn er geen bezwaren vastgesteld ten aanzien van veiligheid en patiënt gerelateerde uitkomsten.

Het AutoLap systeem tijdens een laparoscopische fundoplicatie