Welkom


Welkom op de Chirurgendagen 2018: Grenzen@Surgery!

Geachte leden van de NVvH!

Dit jaar is als thema gekozen: Grenzen@Surgery. Dit thema geeft ons de ruimte om op veel gebieden de grenzen van ons vak te onderzoeken. De term 'grens' kan namelijk op meerdere manieren worden gebruikt:

Limits: Grenzen van de chirurg: hoe bewaken wij onze persoonlijke grenzen, zodat wij goed ons werk kunnen blijven doen?

Boundaries: Grenzen van de chirurgie en binnen ons specialisme: hierbij kijken wij over de grenzen van de chirurgie heen en bereiken wij de ons omringende specialismen. Maar ook binnen ons eigen vak bewaken wij grenzen: Hier kijken wij naar hoe wij ons manifesteren; waar staan we als beroepsgroep voor; hoe verbinden de differentiaties ons?

Borders: Grenzen mondiaal: migratie van mensen geeft verandering in het zorglandschap en vereist van ons extra kwaliteiten. Maar ook: Hoe ziet de werkdag van het NVvH lid werkzaam in het buitenland eruit? Welke zaken komt hij of zij tegen? We zullen ook ruimte bieden aan vraagstukken, die te maken hebben met (willen) werken in het buitenland.

Frontiers: Grenzen van kennis en wetenschap: Wat hebben wij geleerd van onze voorgangers en wat staat er nog te wachten om ontdekt te worden? Welke consequenties heeft dit voor de ontwikkeling van chirurgische en andere kennisgebieden?

Al deze onderwerpen zullen gebracht worden in het bekende plenaire en parallelle format, waarbij ook dit jaar mooie minisymposia, wetenschappelijke voordrachten, de Michaël Lecture en de Yearly Update van de Subspecialismen, de ledenvergaderingen en de uitreiking van de Gildepenningen niet ontbreken.

Het Cabaret wordt dit jaar verzorgd door regio VIII en belooft fantastisch te worden, mis dit niet!

We wensen u veel mooie ontmoetingen en een leerzaam congres en een geweldig feest toe in de Koningshof!

Namens de Congrescommissie,
Dick Scharn