De totaal extraperitoneale (TEP) techniek is effectief bij atleten met chronische liesklachten


M.M. Roos, W.J. Bakker, E.A. Goedhart, E.J.M.M. Verleisdonk, G.J. Clevers, C.E.H. Voorbrood, F.B.M. Sanders, D.B. Naafs, J.P.J. Burgmans

Vrijdag 25 mei 2018

9:30 - 9:37u in Genderzaal

Categorieën: Algemene chirurgie, Orale presentatie

Parallel sessie: V17 Algemene chirurgie


Introductie

Inguinal disruption*, een veelvoorkomende aandoening bij atleten, is een diagnostische en therapeutische uitdaging. Het doel van deze studie was het evalueren van het effect van de endoscopische totaal extraperitoneale (TEP) techniek bij atleten met inguinal disruption, geselecteerd door een multidisciplinaire, systematische work-up.

Methode

Een observationele, prospectieve cohortstudie werd uitgevoerd bij 32 atleten met inguinal disruption. Na selectie door een multidisciplinair team bestaande uit een sportarts, radioloog en herniachirurg werden atleten geopereerd middels een TEP. De primaire uitkomst was pijnreductie (NRS) tijdens inspanning 3 maanden postoperatief. Secundaire uitkomsten waren de hervatting van sport, fysiek functioneren en lange termijn pijn intensiteit. Patiënten werden preoperatief, 3 maanden postoperatief en na een mediane follow-up van 19 maanden beoordeeld.

Resultaten 

Follow-up werd voltooid bij 30 patiënten (94%). De mediane pijn score nam af van 8 [interquartile range (IQR) 7-8] preoperatief tot 1.5 [IQR 0-3.5] 3 maanden postoperatief (p<0.001) en 0 [IQR 0-3] bij lange termijn follow-up (p<0.001). Na 3 maanden was 60% van de patiënten in staat tot voltooien van een een ​​volledige training en wedstrijd. De mediane maximale intensiteit van sport was 50% [IQR 20-70] preoperatief, 95% [IQR 70-100] 3 maanden postoperatief (p<0.001) en 100% [IQR 90-100] bij lange termijn follow-up (p<0.001). Drie maanden postoperatief werd verbetering bereikt op alle onderdelen van fysiek functioneren.

Conclusie

Atleten met inguinal disruption, geselecteerd door een systematische work-up uitgevoerd door een multidisciplinair team, hebben baat bij TEP correctie.

 

* Geen bestaande Nederlandse terminologie.