Chirurgische interventie bij ACNES is in ruim 80% van de patienten succesvol


C.M.A. Heukensfeldt Jansen, R.M.H. Roumen

Vrijdag 25 mei 2018

9:44 - 9:51u in Genderzaal

Categorieën: Algemene chirurgie, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V17 Algemene chirurgie


Introductie 

Chronische buikpijn kan worden veroorzaakt door beklemming van een intercostale zenuw (ACNES, anterior cutaneous nerve entrapment syndrome). Bij niet succesvolle conservatieve therapie (injecties, PRF) kan chirurgie overwogen worden. Het doel van deze studie was het in kaart brengen van de succespercentages van een voorste of achterste neurectomie. 

Methode

Bij een voorste neurectomie wordt al het zenuwweefsel in het pijnlijke buikwandgebied dat bij exploratie ventraal van de voorste rectusfascie wordt aangetroffen, verwijderd. Indien deze benadering faalt, kan in tweede instantie een achterste neurectomie worden overwogen (verwijdering zenuwweefsel dorsaal van de rectusspier). Alle ACNES patiënten die tussen 2010 en 2016 een voorste of een achterste neurectomie ondergingen werden in oktober 2017 retrospectief geëvalueerd. Door middel van dossieronderzoek van prospectief verzamelde data werd vastgesteld welke patiënten chirurgie ontvingen en hoeveel operaties bij een eerste poliklinische controle na 2-3 maanden succesvolbleken (pijnreductie van minimaal 50%).

Resultaten

In totaal werden 950 patiënten geopereerd.Van de 682 patiënten die een voorste neurectomie ondergingen, waren er 471 (69,1%) succesvol. Van de 268 patiënten die in tweede instantie een achterste neurectomie ondergingen, kon bij 168 patiënten alsnog (62,7%) een pijnreductie >50% worden bereikt.

Conclusie 

Indien alle vormen van conservatieve behandeling bij ACNES falen, blijkt een voorste neurectomie bij ACNES in 7 van de 10 patiënten een succesvolle eerste chirurgische stap. Indien deze operatie niet succesvol is en er daarna een achterste neurectomie wordt verricht leidt dit in 80% van de patienten tot succes.