A09 ALV NVvH incl. Gildepenning en legpenning
Voorzitter(s): dr. J.C.A. de Mol van Otterloo, voorzitter NVvH en chirurg te Haaglanden Medisch Centrum (HMC), Den Haag

Vrijdag 25 mei 2018

11:30 - 12:30u in Brabantzaal

Categorieën: ALV (A-sessie)

Parallel sessie: A09 ALV NVvH


Medio mei kunt u hier de besloten stukken van de ALV vinden.

Direct aansluitend aan de ALV volgt de ceremoniële uitreiking van de Gildepenningen. Hiermee vieren wij gezamenlijk dat de 'Jonge Klaren – lichting Chirurgendagen 2018' de opleiding tot chirurg met succes hebben afgerond.

Meer info