A10 ALV WG Upper GI
Voorzitter(s): prof. dr. R. van Hillegersberg, chirurg-oncoloog, UMC, Utrecht

Vrijdag 25 mei 2018

12:30 - 13:30u in Zaal 82

Categorieën: Upper GI, Oesophagus, Maag, ALV (A-sessie)

Parallel sessie: A10 ALV WG Upper GI

Meer info