Chronische pijn na levende donor nefrectomie


M. Zorgdrager, M. van Londen, L.B. Westenberg, G.J. Nieuwenhuijs-Moeke, J.F. Lange, M.H. de Borst, S.J.L. Bakker, H.G.D. Leuvenink, R.A. Pol

Donderdag 24 mei 2018

16:37 - 16:44u in Genderzaal

Categorieën: Algemene chirurgie, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V06 Algemene chirurgie


Introductie 

Er is tot op heden weinig bekend over chronische pijn na levende nier donatie. Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de incidentie van chronische pijn na hand-assisted laparoscopische donornefrectomie, gebruik makend van een gevalideerde vragenlijst.

Methode

Er werden 333 levende nier donoren geïncludeerd, die in de periode 2011-2017 hebben gedoneerd in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Post-donatie pijn en bewegingsbeperkingen zijn beoordeeld aan de hand van de ‘Carolinas Comfort Scale (CCS)’ en de ‘Visual Analogue Scale (VAS)’. Primaire uitkomstmaat is de prevalentie, ernst van de pijn en het gebruik van analgetica. 

Resultaten 

Donoren waren 56±11 jaar oud, 162 (48.6%) was man en de follow-up post-donatie was 19 [10-33] maanden. Bij het invullen van de enquête hadden 82 (25%) donoren een CCS-score >0, waarvan 58 (71%) een CCS ≥2 en 57 (70%) bewegingsbeperkingen meldden. Honderdtien (33%) donoren hadden een VAS-score >0. Klachten deden zich voor tijdens het ‘vooroverbuigen’ (12.3%) en ‘sporten’ (12.0%). Tweeëndertig (9.7%) donoren gebruikten analgetica tijdens de follow-up voor deze pijn en 6% rapporteerde chronische inguinale pijn. Tijdens multivariabele analyses waren leeftijd (OR 0.97 [95% CI 0.95-0.99], P<0.001) en opnameduur (OR 1.24 [95% CI 1.01-1.52], P=0.04) onafhankelijk geassocieerd met chronische pijn.

Conclusie

Dit onderzoek laat zien dat 25% van de donoren chronische post-donatie pijn ervaarde en waarbij 10% analgetica afhankelijk was. Jongere donoren en donoren met langere opnameduur hadden meer klachten. Data kunnen gebruikt worden voor donor voorlichting en om interventies te ontwikkelen ten behoeve van pijnreductie na levende nierdonatie.