Gebrek aan een eenduidige definitie van succes, falen en weight regain na primaire Roux-en-Y Gastric Bypass en Gastric Sleeve.


D.S. Bonouvrie, M. Uittenbogaart, A.P.M. Luijten, F.M.H. van Dielen, W.K.G. Leclercq

Vrijdag 25 mei 2018

9:37 - 9:44u in Zaal 82

Categorieën: Bariatrie, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V20 Upper GI & bariatrie


Introductie 

Door toename van publicaties met lange termijnresultaten na bariatrische is er meer kennis opgedaan over patiënten met 1) onvoldoende gewichtsverlies en 2) gewichtstoename na succesvol gewichtsverlies (weight regain). Deze uitkomstmaten kennen geen eenduidige definitie. Het doel van deze studie is om in kaart te brengen welke verschillende definities worden gebruikt.

Methode 

Via de online database Medline werd gezocht naar literatuur, met een publicatie datum tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2017. Er werd gezocht naar literatuur betreffende 1) volwassen patiënten die een primaire Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) of een primaire gastric sleeve (SG) ondergingen en 2) de uitkomstmaten succesvol gewichtsverlies, niet succesvol gewichtsverlies en weight regain. Van alle artikelen werd de titel en de samenvatting gelezen. Als een artikel mogelijk geschikt was voor inclusie werd het volledige artikel gelezen, waarna het artikel beoordeeld werd voor inclusie op basis van de in- en exclusiecriteria. 

Resultaten

113 artikelen van de 650 voldeden aan de in- en exclusie criteria. 47 van de 113 artikelen beschreven succesvol gewichtsverlies als uitkomstmaat. 40 van deze artikelen beschreven een definitie. Percentage excess weight loss > 50% was de meest gebruikte definitie. 67 van de 113 artikelen beschreven niet succesvol gewichtsverlies als uitkomstmaat. 40 artikelen gaven een definitie, in totaal 27 verschillende definities. Slechts 19 van de 78 artikelen die weight regain beschreven gaven een definitie. In 6.2% van de definities werd de genezing van comorbiditeiten meegenomen. De uitkomstmaten niet succesvol gewichtsverlies en weight regain werden vaak als dezelfde uitkomstmaat beschreven.

Conclusie

Het review laat zien dat de definities van bovenstaande uitkomstmaten in de recente literatuur zeer uiteen lopen. Een internationale consensus is nodig om de literatuur te kunnen vergelijken. Ons onderzoeksteam is van plan om deze consensus op te stellen middels de Delphi methode.