Inwendige herniatie na laparoscopische gastric bypass zonder preventief sluiten van de breukpoorten: een single-centre observationeel onderzoek


M. Vannijvel, Y.G.A. Brammerloo, I.S. Martijnse, B. Langenhoff

Vrijdag 25 mei 2018

9:44 - 9:51u in Zaal 82

Categorieën: Bariatrie, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V20 Upper GI & bariatrie


Introductie 

Inwendige herniatie (IH) is een bekende complicatie na laparoscopische gastric bypass (LGB). De incidentie kan oplopen tot 16% en hangt onder andere af van technische factoren. Dit onderzoek beschrijft onze ervaringen met buikpijnklachten mogelijk berustend op inwendige herniaties bij patiënten bij wie de breukpoorten niet preventief zijn gesloten.

Methode 

Alle patiënten werden geïncludeerd die een LGB ondergingen tussen 1 januari 2011 en 31 december 2015 en die tenminste één re-interventie ondergingen bij verdenking op IH tussen 1 januari 2011 en 24 juli 2016. In ons centrum worden de breukpoorten tot op heden niet preventief gesloten. Het sluiten van de breukpoorten bij re-interventie wordt verricht met onoplosbare hechtingen of nietjes. Primaire uitkomstmaat was de afwezigheid van klachten na sluiten van de breukpoorten.

Resultaten

Van de 1591 patiënten bij wie een LGB werd verricht, onderging 11.3% minstens één re-interventie. De peroperatieve incidentie van IH was 6.7%. Het mediane tijdsinterval tussen LGB en eerste re-interventie bedroeg 16 maanden (2-56). Gemiddeld Excess Weight Loss was 53.7%. Bij 59,8% van de patiënten (n=179) werd IH peroperatief bevestigd. Sluiten van de breukpoorten zorgde in 69.3% van de patiënten die een re-interventie ondergingen voor afwezigheid van klachten, met een mediane follow-up van 7 maanden. 21.8% onderging een tweede re-interventie. Bij 10.3% van de patiënten (n=107) werd een recidief IH vastgesteld. Er werd 1 darmresectie uitgevoerd. Er was geen mortaliteit.

Conclusie 

De incidentie van IH in onze patiëntenreeks is relatief laag. Er worden laagdrempelig re-interventies verricht om breukpoorten te sluiten. Dit gebeurt doorgaans als de patiënt veel overgewicht heeft verloren. Echter, buikpijnklachten persisteren in 30.7% van de gevallen. Inwendige herniaties blijven dus een uitdagend probleem. Vooralsnog zien wij weinig ernstige complicaties.