Electieve sigmoidresectie resulteert in hogere kwaliteit van leven vergeleken met conservatieve behandeling in patiënten met recidiverende diverticulitis en/of persisterende klachten: lange termijn resultaten van de DIRECT studie.


H.E. Bolkenstein, E.C.J. Consten, J. van der Palen, B.J.M. van de Wall, I.A.M.J. Broeders, W.A. Draaisma

Voorzitter(s): dr. D.M. Scharn, voorzitter congrescommissie NVvH / vaatchirurg, Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem & dr. J.M.J. Schreinemakers, vice-voorzitter NVvH / GE-chirurg, Amphia Ziekenhuis Molengracht, Breda

Donderdag 24 mei 2018

11:45 - 11:48u in Beneluxzaal

Categorieën: Colorectaal (benigne), Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie), Best Abstract

Parallel sessie: S06 NVvH Best Abstract


Introductie

Recidiverende diveriticulitis heeft een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten. De DIRECT studie heeft de operatieve behandeling van patiënten met recidiverende diverticulitis en/of aanhoudende klachten vergeleken met de conservatieve behandeling. Het doel van de huidige studie was om de kwaliteit van leven na 5-jaar follow-up te analyseren.

Methode 

De DIRECT studie was een gerandomiseerde studie. Tussen 2010 en 2014 zijn er 109 patiënten geïncludeerd die gerandomiseerd werden tussen electieve sigmoïd resectie (N=53) of conservatieve behandeling (N=56). In de huidige studie was de primaire uitkomstmaat kwaliteit van leven na 5-jaar follow-up, gemeten met de Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI). Secundaire uitkomstmaten waren de SF-36 score, VAS pijn score, EQ-5D-3L score, morbiditeit, mortaliteit, perioperatieve en lange termijn complicaties.

Resultaten 

De gemiddelde GIQLI score was significant hoger in de operatieve groep (118.4 (SD 21.0)) vergeleken met de conservatieve groep (108.3 (SD 20.0)) met een gemiddeld verschil van 9.8 (95%CI 4.0-15.6) (p=0.001)). De SF-36 fysieke score (p=0.001), de EQ5D score (p=0.007) en de VAS pijn score (p<0.001) waren allemaal significant beter in de operatieve groep. In de conservatieve groep ondergingen 26 (46%) patiënten uiteindelijk electieve sigmoïd resectie als gevolg van ernstige aanhoudende klachten.

Conclusie 

Electieve sigmoïd resectie resulteerde in een significant verhoogde kwaliteit van leven bij 5 jaar follow-up vergeleken met conservatieve behandeling. Electieve resectie zou daarom vaker aangeboden moeten worden aan patiënten met recidiverende diverticulitis en/of aanhoudende klachten.

GIQLI score gedurende 5-jaar follow-up