Het effect van een appendectomie op therapie refractaire colitis ulcerosa: klinische lange termijn resultaten van een multicenter prospectieve cohort serie


M.E. Stellingwerf, S. Sahami, D.C. Winter, S. Martin, G.R. D'Haens, G. Cullen, G. Doherty, W.A. Bemelman, C.J. Buskens

Vrijdag 25 mei 2018

10:07 - 10:14u in Parkzaal

Categorieën: Colorectaal (benigne), Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V24 Colon benigne & maligne


Introductie

Een appendectomie kan het aantal exacerbaties en medicatie gebruik verminderen bij patiënten met colitis ulcerosa (CU). Echter, een mogelijk placebo effect is niet uitgesloten omdat lange termijn data ontbreekt. Het doel van deze studie was het analyseren van het effect van een appendectomie op het klinische beloop van refractaire CU.

Methode

In deze observationele prospectieve cohort studie werd een opeenvolgende serie therapie refractaire CU patiënten verwezen voor proctocolectomie tussen november 2012 en juni 2015 gecounseld om eerst een laparoscopische appendectomie te ondergaan. Primaire eindpunt was klinische respons na 12 maanden en lange termijn follow-up (>2 jaar), gedefinieerd als een vermindering van ≥3 punten van de partiele Mayo score (range 0-9). Secundaire eindpunten waren falen (colectomie of start trial medicatie), endoscopische remissie (endoscopische Mayo score ≤1), veranderingen in de IBDQ (range 32-224), de EQ-5D en de EORTC-QLQ-C30-QL. Statistische verschillen werden geanalyseerd door mixed-models analyse voor herhaalde metingen middels een random effects model.

Resultaten

Achtentwintig patiënten (46% vrouw, mediaan 41 jaar) onderging een appendectomie. De mediane partiele Mayo score was 7, de gemiddelde IBDQ 127, EQ-5D 0.65 en QLQ-C30 41. Na 12 maanden hadden 12/26 (46%) klinische respons; 3/12 weigerden een endoscopie en 5/12 waren in endoscopische remissie. Tien patiënten faalden (6x colectomie, 4x trial medicatie). De IBDQ, EQ-5D en QLQ-C30 verbeterden significant naar respectievelijk 161, 0.76, en 57. Na mediaan 4 jaar (range 2-5) faalde nog 3 patiënten (totaal 9x colectomie, 4x trial medicatie). Dertien hadden een klinische respons waarvan 6 endoscopische remissie. De IBDQ, EQ-5D en QLQ-C30 waren 172, 0.78, en 61.

 

Conclusie

 

Na lange termijn follow-up resulteerde een appendectomie in een klinische respons in minimaal 46% van de therapie refractaire CU patiënten waarvan bijna de helft in endoscopische remissie was. Een appendectomie kan hierdoor een positief effect hebben in deze patiëntengroep omdat een langdurig (endoscopisch) placebo effect onwaarschijnlijk is.

Kaplan Meier falen appendectomie
IBDQ totaal score