Endosponge geassisteerde vroege sluiting van ileoanale pouch naadlekkage verbetert lange termijn pouchfunctie.


K.A.T.G.M. Wasmann, M.A. Reijntjes, M.E. Stellingwerf, C.I. Ponsioen, C.J. Buskens, P.J. Tanis, W.A. Bemelman

Vrijdag 25 mei 2018

10:14 - 10:21u in Parkzaal

Categorieën: Colorectaal (benigne), Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V24 Colon benigne & maligne


Introductie

Voor sluiting van de ileoanale pouch (IPAA) naadlekkage, is vroege chirurgische sluiting na endosponge behandeling zeer effectief in vergelijking met conventionele behandeling (deviërend ileostoma en pelvis drainage). Deze studie had als doel het bepalen van de lange termijn effecten van endosponge-geassisteerde vroege sluiting op pouchfunctie bij colitis ulcerosa (CU) patiënten. 

Methode

Aan alle opeenvolgende patiënten die een primaire IPAA voor CU ondergingen tussen januari 2002 en oktober 2016, is een gevalideerde pouchfunctie vragenlijst verstuurd. Vanaf 2010 werd endosponge-geassisteerde vroege sluiting de standaardbehandeling voor naadlekkage. De hypothese was dat endosponge-geassisteerde vroege sluiting in vergelijking met conventionele behandeling de pouchfunctie zou verbeteren, omdat het chronische sepsis in de pelvis voorkomt. De primaire uitkomstmaat was pouchfunctie (geen-minimaal, enige-ernstige dysfunctie of pouchfalen (ileostoma of excisie). Secundaire uitkomstmaten waren genezing van de anastomose na 6 maanden, tijd tot naadsluiting en tijd tot opheffen ileostoma. 

Resultaten 

In totaal retourneerde 84% de vragenlijst (n=257), waarvan 39 patiënten naadlekkage hadden (n=17 vroege sluiting en n=22 conventioneel). Geen-minimale pouchdysfunctie was significant hoger in de vroege sluiting- en controlegroep zonder naadlekkage (59% en 65%) vs. de conventionele behandelingsgroep (43%), P=0.07. Pouchfalen was significant lager in de vroege sluiting- en controlegroep (6% en 5%) vs. de conventionele behandelingsgroep (19%), P=0.03. Genezing van de anastomose op 6 maanden was 100% na vroege sluiting vs. 67% na conventionele behandeling (P=0.01). Ook sluiting van het defect was sneller, 8(7-15) dagen vs. 75(50-332) dagen, P

Conclusie 

Endosponge-geassisteerde vroege sluiting van de IPAA naadlekkage bij CU-patiënten is geassocieerd met betere lange termijn resultaten in vergelijking met de conventionele behandeling van lekkage.