Is een laparoscopische lokale excisie een goed alternatief voor een colorectale resectie bij benigne irresectabele poliepen?


C.C.M. Marres, M.P.C.M. Smit, A.W.H. van de Ven

Vrijdag 25 mei 2018

10:21 - 10:28u in Parkzaal

Categorieën: Colorectaal (benigne), Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V24 Colon benigne & maligne


Introductie 

Sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek zien wij een stijging van patiënten met endoscopisch irresectabele poliepen. Een oncologische resectie is de gouden standaard maar gaat gepaard met een hoog risico op complicaties. Het doel van deze studie is de minder belastende laparoscopische wigexcisie te vergelijken met de oncologische resectie. 

Methode

Uit een prospectief bijgehouden database werden patiënten die tussen 2009 en december 2017 een operatie ondergingen in verband met een benigne poliep geïdentificeerd. Patiënten met macroscopische kenmerken van een carcinoom werden geëxcludeerd. Alle patiënten werden voorafgaand besproken in een GE-onco multidisciplinair overleg en de operaties werden uitgevoerd door een gespecialiseerd colorectaal chirurg, al dan niet endoscopisch bijgestaan door een MDL-arts. Klinische en pathologische uitkomsten werden vergeleken tussen de groep patiënten die een oncologische resectie onderging en de groep patiënten waarbij een laparoscopische wigexcisie werd uitgevoerd.

Resultaten 

In totaal werden 124 patiënten geïncludeerd; waarvan 99 een oncologische resectie ondergingen. Van 43 patiënten geopereerd vóór de start van het bevolkingsonderzoek bleek definitieve pathologie bij 14.1% (n=6) toch maligne. Bij de 56 patiënten geopereerd na de start daalde het maligniteitspercentage naar 3.5% (n=2)(p = 0.06). Het mortaliteitspercentage bedroeg 4%, ernstige complicaties traden op bij 17%.

Van de 25 patiënten die een lokale excisie ondergingen werd bij 22 een wigresectie gedaan, 12 middels hybride procedure, 3 ondergingen een coecumbodem sleeve-resectie. Definitieve pathologie was bij iedereen benigne. Mortaliteitpercentage was 0%, ernstige complicaties traden op bij 4%. Mediane opnameduur was 3 dagen.

Conclusie

 

Sinds de introductie van het bevolkingsonderzoek neemt het aantal poliepen toe. Het percentage postoperatief gevonden carcinomen is laag; 3,5%. De laparoscopische wigexcisie heeft een lager complicatie- en mortaliteitspercentage en derhalve onze voorkeur als initiële behandeling. Deze operatie wordt laparoscopisch uitgevoerd, waardoor re-operatie voor lymfklierstatus bij maligniteit technisch geen probleem is.