Eerste resultaten van een nieuwe sphincter-sparende techniek voor de behandeling van simpele perianale fistels: Laser Ablatie van Fisteltraject (LAFT)


J. Stijns, Y.T. van Loon, S.H.E.M. Clermonts, D.K. Wasowicz, D.D.E. Zimmerman

Vrijdag 25 mei 2018

10:35 - 10:42u in Parkzaal

Categorieën: Colorectaal (benigne), Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V24 Colon benigne & maligne


Introductie 

De fistulotomie is de gouden standaard voor de behandeling van simpele perianale fistels. Dit leidt in 20% tot stoornissen van de continentie. Voor deze fistels is momenteel geen realistisch chirurgisch alternatief. LAFT werd geintroduceerd voor de behandeling van complexe fistels, het gebruik hiervan bij simpele fistels werd nog niet beschreven.

Methode

Tussen november 2016 en september 2017 werden simpele perianale fistels (intersfincterisch of laag transsfincterisch met recht verloop) in ons centrum behandeld middels LAFT. Zowel primaire fistels als recidieven na een eerdere ingreep werden behandeld. Primaire uitkomstmaten zijn genezing van het fisteltraject, continentie (Rockwood FISI score) na 6 en 12 weken. 

Resultaten

In totaal zijn 19 fistels bij 18 patiënten behandeld (man: vrouw, 4: 15), waarvan 4 intersfincterische en 15 laagverlopende transsfincterische fistels. Bij 14 patiënten werd eerst een seton geplaatst met een mediane periode van 11 weken preoperatief. Mediane follow-up was 28 weken (range 6-55). Er waren geen postoperatieve complicaties. Genezing van de fistel trad op in slechts 6/19 fistels (31.6%). De fistel persisteerde bij 13/19 fistels (68,4%), hiervan ontwikkelden 2 patiënten een peri-anaal abces. Eén patiënt ontwikkelde postoperatieve soiling (Rockwood FISI score 24).

Conclusie 

De toepassing van LAFT voor de behandeling van perianale fistels is een simpele, veilige en sfincter sparende techniek, maar heeft helaas in onze handen een zeer hoog recidiefpercentage. Het succespercentage beschreven in eerdere publicaties mbt complexe fisels kon niet gereproduceerd worden in deze kleine serie.