Videoconsulten met patiënten op de poli chirurgie; - verder dan de grenzen van het ziekenhuis?


E.Z. Barsom, M. Blussé van Oud-Alblas, C.J. Buskens, P.J. Tanis, W.A. Bemelman, M.P. Schijven

Donderdag 24 mei 2018

16:30 - 16:37u in Parkzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V02 Colon maligne


Introductie

Verschillende zorgverleners en instellingen in Nederland maken inmiddels gebruik van het videoconsult in de patiëntenzorg. Op de chirurgische polikliniek wordt onderzocht hoe tevreden zowel de patiënt als de chirurg is na contact via een videoconsult, in vergelijking met het consult waarvoor de patiënt naar de polikliniek toe komt (‘fysiek consult’). 

Methode

Tijdens deze cross-sectionele studie werd aan patiënten met een colorectaal carcinoom gevraagd of zij een fysieke vervolgafspraak op de polikliniek wilden vervangen door een videoconsult. Patiënten die voor een videoconsult kozen, hadden na inloggen in het eigen patiënten portaal via ‘Mijn Dossier’ een directe videoverbinding met hun zorgverlener. Aan beide groepen werd na het consult een vragenlijst voorgelegd waarin werd gevraagd naar tevredenheid en demografische gegevens over hun ervaring met videobellen en techniek. Middels een Multi Source Feedback-vragenlijst (MSF) werd gevraagd naar de kwaliteit van de zorgverlener.

Resultaten 

In totaal kozen 21 (42%) patiënten voor het videoconsult in plaats van het fysieke consult. Een videoconsult duurde significant korter dan een fysiek consult (7 vs 15 min; p <0.000). Toch bleek er geen significant verschil in de patiënttevredenheid over de kwaliteit van het contact met de arts (p≤0.05). De videoconsulten groep bespaarde (reis)kosten, (reis)tijd en energie (p≤0.05). In de videoconsultengroep gaf 95% van patiënten aan een videoconsult aan te raden aan naasten. De chirurgen konden alle zaken bespreken. Een videoconsult kreeg gemiddeld een cijfer 9 (IQR 9-10). Er bleek geen noodzaak tot het plannen van een additioneel fysiek consult.

Conclusie 

De tevredenheid met een videoconsult van zowel de patiënt als de chirurg is hoog. Daarnaast blijkt een videoconsult (kosten-) effectief. Het videoconsult kan in de vergoedingssystematiek gerekend worden als een fysiek herhaalconsult en is vanaf het eerste consult declarabel. Een videoconsult is daarmee een veilig en (kosten-)efficiënt alternatief.