Kwantitatieve fluorescentie endoscopie: een veelbelovende nieuwe techniek om de klinische respons op neoadjuvante chemoradiotherapie te voorspellen en evalueren bij patiënten met een locally advanced rectumcarinoom


J.J.J. Tjalma, M. Koller, S.J. de Jongh, M.D. Linssen, E. Hartmans, A. Jorritsma-Smit, A. Karrenbeld, E.G.E. de Vries, J.H. Kleibeuker, J.P. Pennings, K. Havenga, P.H.J. Hemmer, G.A.P. Hospers, B. van Etten, V. Ntziachristos, G.M. van Dam, D.J. Robinson, W.B. Nagengast

Donderdag 24 mei 2018

16:37 - 16:44u in Parkzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V02 Colon maligne


Introductie 

Bij patiënten met een locally advanced rectumcarcinoom (LARC), die een complete klinische respons hebben op neoadjuvante chemoradiotherapie (nCRT), kan een ‘wait-and-see’ beleid gevoerd worden. De huidige beeldvormingstechnieken zijn echter suboptimaal om deze patiënten te selecteren. Wij onderzochten of kwantitatieve moleculaire fluorescentie endoscopie (Q-MFE) de klinische respons in LARC-patiënten kan voorspellen.

Methode

Twee tot drie dagen voor Q-MFE werd 4.5 mg van de nabij-infrarode fluorescente tracer bevacizumab-800CW intraveneus toegediend aan 30 LARC-patiënten. Q-MFE procedures werden uitgevoerd op twee verschillende tijdspunten: 1) op baseline, voorafgaand aan de start van nCRT en 2) na voltooiing van nCRT. Fluorescentie signalen werden gevisualiseerd met een endoscopisch fluorescentie camerasysteem (SurgVision B.V.) en vervolgens zowel in vivo als ex vivo gekwantificeerd met multi-diameter single fiber reflectie en single fiber fluorescentie (MDSFR/SFF) spectroscopie. Resultaten werden gecorreleerd aan de huidige gouden standaarden: radiologische stadiëring, wit-licht endoscopie en het definitieve histopathologische onderzoek van het resectiepreparaat.

Resultaten 

In alle Q-MFE procedures op baseline was evident meer fluorescentie aanwezig in tumorweefsel (Q·μfa,x=3.75·10-4) dan in normaal rectumweefsel (Q·μfa,x=1.20·10-4), waarbij Q-MFE kon differentiëren tussen een goede, partiële en matige respons (respectievelijk 4.62·10-4±0.29·10-4, 3.74·10-4±0.44·10-4 en 2.48·10-4±0.56·10-4). Q-MFE procedures na nCRT toonden ook significant meer fluorescentie in tumorweefsel dan in normaal en fibrotisch rectumweefsel (oppervlakte onder de curve (AUC) van 0.925). Toepassing van Q-MFE heeft geleid tot een correcte re-stadiëring van vier LARC-patiënten. Q-MFE versus wit-licht endoscopie hadden respectievelijk een PPV van 92% versus 90% en NPV van 100% versus 20%.

Conclusie

Q-MFE is een veelbelovende techniek waarmee de tumor respons op nCRT zowel al op baseline, als na voltooiing van nCRT voorspeld kan worden in LARC-patiënten. Deze resultaten leiden mogelijk tot een paradigmaverschuiving in de meer geïndividualiseerde behandeling van patiënten met een LARC.

Kwantitatieve moleculaire fluorescentie endoscopie (Q-MFE) van een LARC-patiënt op baseline voorafgaand aan nCRT met uiteindelijk een goede klinische respons.