Resultaten van 1000 rectumcarcinoom patiënten in de internationale watch & wait database (IWWD)


M.J.M. van der Valk, D.E. Hilling, G.L. Beets, C.J.H. van de Velde, IWWD Consortium

Donderdag 24 mei 2018

16:44 - 16:51u in Parkzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V02 Colon maligne


Introductie 

De internationale watch & wait database (IWWD) werd opgericht in 2014, met als doel het poolen van internationale data om zo kennis over orgaansparende behandelstrategieën voor rectumcarcinoompatiënten met een klinisch complete respons na chemoradiatie te verkrijgen.

Methode

Dit is een internationale, observationele cohortstudie. Het doel van deze studie was het beschrijven van internationaal gebruikte behandelstrategieën voor watch & wait (W&W) bij patiënten met een rectumcarcinoom. Data werd verzameld door de deelnemende centra en ingevoerd in een beveiligde, NEN7510 gecertificeerde onlinedatabase. De database werd geopend in februari 2015. Voor deze analyse werden patiënten geselecteerd die in de database geïncludeerd zijn in verband met een klinisch complete respons. Er werd data verzameld over tumor- en patiëntkarakteristieken bij diagnose, de gebruikte beeldvorming, inductietherapie, follow-up strategieën en vitale status.

Ten tijde van het congres zullen geüpdatete aantallen en data worden gepresenteerd.

Resultaten 

In januari 2018 zijn er 1054 patiënten geïncludeerd uit 44 deelnemende centra en 15 landen. Hiervan waren er 880 patiënten met een klinisch complete respons. De mediane follow-up duur was 3.3 jaar. Bij 213 patiënten (24.2%) werd er lokale tumorheruitgroei gediagnosticeerd, bij 88.3% was dit in de eerste twee jaar. In 96.7% was de tumorheruitgroei gelokaliseerd in de darmwand. Geïsoleerde nodale tumorheruitgroei kwam slechts bij 7 patiënten (3.3%) voor. De vijfjaarsoverleving was 85%, de ziekte-specifieke vijfjaarsoverleving was 94%. 

Conclusie

Dit is de grootste cohortserie tot nu toe. De vijfjaarsoverleving was hoog en vergelijkbaar met eerder gepubliceerde series. In ongeveer een kwart van de patiënten was er sprake van lokale tumorheruitgroei, met name gelokaliseerd in de darmwand. Daarom is bij surveillance in het kader van W&W vooral de endoscopie essentieel.