Extramurale vasculaire invasie is een prognostisch slechte factor voor patiënten met een rectumcarcinoom.


E. van den Broek, F.S.W. van der Wolf, L.A. Heijnen, W.H. Schreurs

Donderdag 24 mei 2018

16:58 - 17:05u in Parkzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V02 Colon maligne


Introductie 

Extramurale vasculaire invasie (EMVI) kan histopathologisch aangetoond worden en is geassocieerd met een slechtere prognose van het colorectaal carcinoom. Bij patiënten met een rectumcarcinoom kan deze EMVI met MRI steeds beter preoperatief gedetecteerd worden. Doel van deze studie is het beoordelen van de prognostische waarde van mrEMVI bij het rectumcarcinoom.

Methode

Een cohort met opeenvolgde in opzet curatief behandelde patiënten met een locaal hoog-risico rectumcarcinoom (cT3 met afstand tot MRF ≤1mm of cT4, en/of cN2) werd geselecteerd tussen 2010 en 2014. De MRI-scans van de rectumcarcinomen werden opnieuw beoordeeld door een onafhankelijke en geblindeerde radioloog, waarbij de mrEMVI evenals ook de andere locale tumorkarakteristieken gescoord werden. Tevens werd dossieronderzoek verricht naar de oncologische follow up uitkomsten van deze patiëntengroep. Tumorkarakteristieken waaronder mrEMVI werden vergeleken met deze uitkomsten.

Resultaten 

In 20 van de 67 geïncludeerde patiënten bleek mrEMVI aanwezig. In de mrEMVI- groep ontwikkelde 23.4% metachrone metastasen, tegenover 50% in de mrEMVI+ groep (OR 3.3, p=0.03). Behalve mrEMVI waren CEA>10µg/l (OR 2.2) en synchrone metastasen (OR 5.3) gecorreleerd met het ontwikkelen van metachrone metastasen. Bij multivariate analyse van locale tumorkarakteristieken (cT-stadium, cN-stadium, diepte extramurale invasie, mesorectale fascie betrokkenheid, afstand tot anus en lengte tumor) was mrEMVI de enige significante voorspeller voor het ontwikkelen van metachrone metastasen (p=0.04). De follow up was 31.4 maanden waarbij de overleving in de mrEMVI- groep 87% was en 70% in de mrEMVI+ groep (p=0.09). 

Conclusie

Detectie van mrEMVI is van prognostisch slechte waarde  voor patiënten met een hoog-risico rectumcarcinoom. mrEMVI is een onafhankelijke voorspeller voor het ontwikkelen van metachrone metastasen en moet daarom meegenomen worden tijdens risicostratificatie in de behandeling van het rectumcarcinoom.