De waarde van fatty acid binding proteins als biomarker voor het uitsluiten van stomp abdominaal letsel bij polytrauma patiënten.


W.J.J. de Jong, MM El Moumni, MW Nijsten, KW Wendt, J.B.F Hulscher

Donderdag 24 mei 2018

17:37 - 17:44u in Genderzaal

Categorieën: Experimenteel, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V14 Experimenteel (deel 1/2)


Introductie 

Snelle en accurate diagnostiek om intra-abdominaal letsel (IAL) uit te sluiten is cruciaal bij de opvang van polytrauma patiënten. Het doel van deze studie is de potentie van lever en intestinale fatty acid binding proteins te onderzoeken als biomarker voor de afwezigheid van abdominaal letsel (NTR2211).

Methode

Alle opeenvolgende volwassen patiënten die zich presenteerden op de shock room met een verdenking op ernstig letsel werden geïncludeerd. Bloed werd afgenomen bij binnenkomst (T0), drie uur (T3) en 24 uur (T24) na trauma. IAL werd gedefinieerd als letsel aan intra-abdominale organen, gezien op CT-scan of peroperatief. I- en L-FABP waarden werden bepaald door een commercieel beschikbare ELISA door een geblindeerde analist.

Resultaten

Er werden 600 patiënten geïncludeerd (452 man (75%)). De mediane [IQR] leeftijd was 48 [33]. 61 (10%) patiënten hadden IAL (mediane AIS-abdomen 3[2]). De mediane ISS was 18[23,5] en de mortaliteit 19%. De mediane T0 L-FABP (ng/ml) en I-FABP(ng/ml) waarden waren 86,1[537,5] en 4,2[22,3] resp. in de IAL-groep vs. 37,9[78,1] en 1,5[2] in de non-IAL groep (beide p<0,001). Op T3 waren L- en I-FABP hoger (p<0,001) in de IAI- groep. De mediane T24 L-FABP en I-FABP waarden waren 45,5[53,3] en 0,7[1,55] resp. in de IAL groep vs. 34,1[41,0] en 0,56[0,83] in de non-IAL groep (p=0,70, p=0,21 resp.).

Conclusie 

L- en I-FABP stijgen snel na trauma en zijn significant hoger bij patiënten met IAL. L- en I-FABP kunnen bijdragen aan het uitsluiten van IAL bij de opvang van polytrauma patiënten.

Tabel 1. Patient karakteristieken. Abdominaal letsel vs. non abdominaal letsel.
Figuur 1. Kinetiek van L-FABP, abdominaal letsel vs non abdominaal letsel
Figuur 2. Kinetiek van I-FABP, abdominaal letsel vs non abdominaal letsel