Een multimodale cRGD tracer voor PET/CT en nabij-infrarode fluorescentie beeldvorming van colorectale tumoren


B.G. Sibinga Mulder, H.J.M. Handgraaf, D.J. Vugts, L.F. Geus-Oei, C. Sewing, A.D. Windhorst, M. Stammes, C.J.H. van de Velde, J.S.D. Mieog, A.L. Vahrmeijer

Donderdag 24 mei 2018

17:44 - 17:51u in Genderzaal

Categorieën: Experimenteel, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V14 Experimenteel (deel 1/2)


Introductie 

Integrinen geassocieerd met angiogenese kunnen m.b.v. hybride cRGD tracers getarget worden. Preoperatieve chirurgische planning m.b.v. PET/CT wordt hierdoor mogelijk gemaakt, net als  intra-operatieve tumor detectie m.b.v. nabij infrarode fluorescentie (NIRF) beeldvorming. In deze studie werd de cRGD-[89Zr]Zr-DFO-ZW800F tracer geëvalueerd voor PET/CT en NIRF beeldvorming in een colorectaal kanker muismodel.

Methode

Muizen met orthotope colorectale (HT29-luc2) tumoren werden geïnjecteerd met 10 nmol cRGD-Zr-DFO-ZW800F (n=7) om NIRF beeldvorming mogelijk te maken. De fluorescente signalen van de tumoren werden gemeten m.b.v. de Pearl Imager. Het bioluminiscente signaal werd gemeten met de IVIS Spectrum. Vervolgens werden muizen (n=8) geïnjecteerd met 10 nmol cRGD-[89Zr]Zr-DFO-ZW800F (3 MBq), en werd gepoogd een radioactief signaal te meten met de NanoPET/CT Mediso Ltd. scanner, 1, 4 en 24 uur na injectie. Het percentage van de geïnjecteerde dosis per gram orgaan of weefsel werd gemeten (%ID/g) met een gammacounter.

Resultaten 

Adequate fluorescente signalen in de tumoren van de muizen geïnjecteerd met cRGD-Zr-DFO-ZW800F (emissie piek op ~800nm) werden gemeten (Figuur 1). Het fluorescente signaal van cRGD-[89Zr]Zr-DFO-ZW800F bleef stabiel na het labelen met Zirconium-89. Duidelijke tumor visualisatie was mogelijk met PET/CT,  4 uur na injectie (Figuur 2). Uit de biodistributie studie op 4 uur bleek dat de nieren de hoogste tracer opname hadden (16.8±8.6 %ID/g) en de tumor voldoende opname had (0.9±0.1 %ID/g) voor adequate beeldvorming. De tracer opname in de tumor was zelfs 24 uur na injectie nog steeds voldoende (0.8±0.2 %ID/g) (Figuur 3).  

Conclusie

In deze studie is aangetoond dat PET/CT en NIRF beeldvorming van colorectale tumoren gerealiseerd kan worden met een enkele injectie van cRGD-[89Zr]Zr-DFO-ZW800F in een muismodel. Hierdoor kan preoperatieve chirurgische planning, gevolgd door fluorescentie-geleide resectie van tumoren, mogelijk gemaakt worden.

Overeenkomend bioluminiscent en fluorescent signaal in de tumor en peritoneaal metastasen, 4 uur na injectie met cRGD-Zr-DFO-ZW800F.
Een duidelijk radioactief signaal van de tumor wordt weergegeven met de Mediso PET/CT scanner, 4 uur na injectie met cRGD-[89Zr]Zr-DFO-ZW800F.
Biodistributie van cRGD-DFO[89Zr]-ZW800 (3 MBq), 4 en 24 uur na injectie, gemeten met de gammacounter.