Pulsed radiofrequency (PRF) als minimaal invasieve behandeling bij ACNES; Een retrospectieve analyse bij 26 patiënten


R.C. Maatman, M.A.H. Steegers, J.W. Kallewaard, M.R.M. Scheltinga, R.M.H. Roumen

Vrijdag 25 mei 2018

9:30 - 9:37u in Brabantzaal

Categorieën: Experimenteel, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V16 Experimenteel (deel 2/2)


Introductie 

Sommige mensen met chronische buikpijn hebben een buikwandpijnsyndroom zoals Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES). Behandeling bestaat uit een buikwandinfiltratie met lokaal anesthetica, soms gevolgd door een zenuwverwijdering (‘neurectomie’). Pulsed Radiofrequency (PRF) is een nieuwe behandelmethode voor chronische zenuwpijn (Fig.1). Wetenschappelijk bewijs voor het effect van PRF bij ACNES ontbreekt. 

Methode

ACNES patiënten die middels PRF-therapie werden behandeld tussen januari 2014 en december 2015 door pijnspecialisten in 2 verschillende ziekenhuizen werden retrospectief geëvalueerd. Pijn werd vóór en 6 weken na behandeling gescoord met een ‘numeric rating scale’ (NRS, 0-10). Succesvolle behandeling werd gedefinieerd als >50% NRS pijnreductie. Patiënttevredenheid werd vastgesteld met een PGIC-schaal (1, zeer slecht - 7, uitstekend). 

Resultaten 

26 ACNES patiënten werden behandeld (17 vrouw, mediane leeftijd 47 jaar, spreiding 18-67 jaar). Na zes weken was de gemiddelde NRS-score gedaald van 6.7 ± 1.2 naar 3.8 ± 2.3 (p <0,001). Een gemiddelde tevredenheidsscore van 4.9 ± 1.4 werd toen gerapporteerd. Het succes van de behandeling op korte termijn (6-8 weken) was 50% (n = 13, 95% betrouwbaarheidsinterval 29-71), terwijl 8% op de langere termijn pijnvrij was (mediane follow-up 15 maanden). De mediane effectduur was 4 maanden (spreiding 2-26).

Conclusie 

PRF kan van waarde zijn bij de behandeling van ACNES. Ongeveer de helft heeft een significante pijnreductie na 6 weken, waarbij de mediane effectduur 4 maanden bedraagt. Bij neuropathische pijnsyndromen is PRF bijzonder geschikt gezien het lagere risico op potentiele complicaties zoals beschadiging van zenuwweefsel.

Echogeleid lokaliseren van de beklemde zenuw middels het plaatsen van een PRF canule ter plaatse van het maximale pijnpunt. Rechts: de PRF-canule (rode pijl) gepositioneerd tussen de voorste en achterste fascie van de musculus rectus abdominis.