Vroege chirurgie versus de huidige stapsgewijze behandeling van chronische pancreatitis (ESCAPE): een multicentrische gerandomiseerde studie


Y. Issa, M.A. Kempeneers, M.J. Bruno, P. Fockens, J.W. Poley, U. Ahmed Ali, T.L. Bollen, O.R.C. Busch, C.H.C. Dejong, P. van Duijvendijk, H.M. van Dullemen, C.H.J. van Eijck, H. van Goor, M. Hadithi, J.W. Haveman, J.E. van Hooft, Y. Keulemans, V.B. Nieuwenhuijs, A.C. Poen, A.C. Tan, W. Thijs, R. Timmer, B.J. Witteman, M.G.H. Besselink, H.C. van Santvoort, M.G. Dijkgraaf, M.A. Boermeester

Voorzitter(s): dr. D.M. Scharn, voorzitter congrescommissie NVvH / vaatchirurg, Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem & dr. J.M.J. Schreinemakers, vice-voorzitter NVvH / GE-chirurg, Amphia Ziekenhuis Molengracht, Breda

Donderdag 24 mei 2018

11:48 - 11:51u in Beneluxzaal

Categorieën: HPB, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie), Best Abstract

Parallel sessie: S06 NVvH Best Abstract


Introductie 

Chirurgische interventie bij chronische pancreatitis wordt momenteel pas ingezet wanneer medicamenteuze als endoscopische behandeling gefaald hebben. Wij hebben een gerandomiseerde studie uitgevoerd om vroege chirurgische behandeling te vergelijken met de huidige stapsgewijze behandeling.

Methode

Patiënten met obstructieve chronische pancreatitis en ernstige pijn, die onlangs gestart zijn met opiaten werden geïncludeerd. Patiënten met gebruik van sterke opiaten gedurende >2 maanden of zwakke opiaten gedurende >6 maanden werden geëxcludeerd. Patiënten werden gerandomiseerd voor vroege chirurgische behandeling (d.w.z. binnen 6 weken) of voor de stapsgewijze behandeling (medicamenteuze behandeling, indien nodig endoscopische behandeling, indien nodig chirurgische behandeling). Het primaire eindpunt was de gemiddelde Izbicki pijnscore gedurende 18 maanden follow-up.

Resultaten 

In totaal werden 88 patiënten gerandomiseerd, 44 voor vroege chirurgie (41 werden geopereerd) en 44 voor de stapsgewijze behandeling. Patiënten in de vroege chirurgiegroep hadden een lagere Izbicki pijnscore gedurende follow-up in vergelijking met patiënten in de stapsgewijze behandelgroep (35 versus 48, P=0.018). Voldoende pijnstilling tijdens de follow-up (>50% pijnvermindering) werd bereikt bij 54% van de patiënten in de vroege chirurgie groep en bij 33% van de patiënten in de stapsgewijze behandelgroep (P<0.001). In de vroege chirurgie groep werden minder interventies uitgevoerd(mediaan 1 versus 3, P<0.001). Complicaties, mortaliteit (0%), ziekenhuisopnames, pancreasfunctie en kwaliteit van leven waren vergelijkbaar tussen beide groepen.

Conclusie 

De behandeling van voorkeur van patiënten met chronische pancreatitis en een verwijde ductus pancreaticus is een vroege operatie in de eerste of tweede maand na start van opiaten, omdat dit betere pijnstilling geeft met minder interventies dan de huidige stapsgewijze behandeling.