Zorg voor patiënten met brandwonden


G.I.J.M. Beerthuizen, P.P.M. van Zuijlen, C.H. van der Vlies

Voorzitter(s): dr. G.I.J.M. Beerthuizen, chirurg, Martini Ziekenhuis, Groningen

Donderdag 24 mei 2018

13:00 - 14:00u in Brabantzaal

Categorieën: Traumachirurgie

Parallel sessie: S08 Richtlijnencommissie: Zorg voor patiënten met brandwonden


De richtlijn 'Zorg voor patiënten met brandwonden' is ontwikkeld op initiatief van Brandwondenzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De richtlijn is opgesteld volgens de Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO) methodiek en geeft een overzicht van de kennis op het gebied van de zorg voor patiënten met brandwonden en is een vervolg op de richtlijn 'Eerste opvang van brandwondpatiënten in de acute fase (1ste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een brandwondencentrum'.

De eerste presentatie gaat over het inschatten van de wonddiepte, inclusief het klinische onderzoek bestaande uit een lichamelijk onderzoek en de anamnese. Daarnaast wordt ingegaan op de geprefereerde behandellocatie dat wordt bepaald door de actoren van diagnostiek en behandeling, en de patiëntvoorkeuren, die bijdragen aan het bepalen van het instituut waar de patiënt met brandwonden goed en efficiënt kan worden behandeld.

De tweede presentatie gaat over de optimale topicale en chirurgische wondbehandeling bij brandwonden en de mogelijkheden in de verschillende settingen (1e, 2de, 3de lijn). Ook is er aandacht voor het herkennen van een afwijkend beloop in de wondgenezing bij brandwonden. Dit is van belang om tot een juiste behandelkeuze te komen.

De derde presentatie gaat over de nabehandeling bij patiënten met brandwonden. Verschillende mogelijkheden voor behandeling van littekens ten gevolge van brandwonden worden besproken, van niet-chirurgische tot chirurgische interventies. Ook de timing van de verschillende interventies komt ter sprake.