RNA uit trombocyten voor nieuwe diagnostiek van het pancreascarcinoom


T.Y.S Le Large, L.L. Meijer, S.G.J.G. in 't Veld, M.G. Best, N. Sol, F. Rustenburg, H. Verschueren, N. Funel, M.F. Bijlsma, M.G.H. Besselink, E. Giovannetti, T. Wurdinger, G. Kazemier

Vrijdag 25 mei 2018

9:37 - 9:44u in Brabantzaal

Categorieën: HPB, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V16 Experimenteel (deel 2/2)


Introductie 

De diagnose pancreascarcinoom is zelfs na het nemen van invasieve biopten soms niet zeker te stellen. Trombocyten staan bekend om hun rol in hemostase, maar zijn ook betrokken bij communicatie tussen tumorcellen. Wij onderzochten de effectiviteit van RNA uit trombocyten voor diagnostiek van pancreascarcinomen.

Methode 

Trombocyten werden geïsoleerd uit bloed van 135 patiënten gediagnosticeerd met een pancreascarcinoom van verschillende ziektestadia uit vier internationale academische centra. Tevens werden trombocyten geïsoleerd bij 250 gezonde mensen en patiënten met een premaligne of benigne afwijking in het pancreaticobiliaire gebied. Er werd RNA uit deze trombocyten geïsoleerd en gesequenced op een Illumina platform. Het eerste cohort werd gebruikt voor het identificeren van verschillende RNA-expressieprofielen door middel van een ANOVA-test. Om diagnostische nauwkeurigheid te ontwikkelen, werd het eerder door onze groep beschreven SWARM-algoritme toegepast om een specifiek pancreascarcinoom RNA-profiel te ontwikkelen. Dit profiel werd gevalideerd op een onafhankelijk evaluatie- en validatiecohort.

Resultaten

Patiënten met een pancreascarcinoom hebben een significant ander trombocyten RNA-profiel dan gezonde controles (p-waarde < 0.0001). Na het toepassen van het SWARM-algoritme, konden wij met meer dan 90 procent zekerheid een pancreascarcinoom onderscheiden van gezonde controles en patiënten met premaligne of benigne afwijkingen in onze validatiecohorten. Deze diagnostische precisie is superieur over de huidige standaard biomarker CA19.9. Bovendien kon deze trombocyten-gebaseerde methode ook patiënten met een vroeg stadium (stadium I&IIa) diagnosticeren en onderscheiden van latere ziektestadia.  

Conclusie 

Met onze nieuwe test van trombocyten RNA kan een pancreascarcinoom met meer dan 90 procent nauwkeurigheid minimaal-invasief worden vastgesteld. Bovendien kunnen patiënten worden onderscheiden van controlegroepen. Deze veelbelovende diagnostische test zal in de toekomst op grotere cohorten worden geëvalueerd om voorspoedig te worden geïmplementeerd in de kliniek.