Intra-operatieve galkweken tonen dat standaard preoperatieve antibioticaprofylaxe bij de pancreaticoduodenectomie inadequaat is.


J.E.K.R. Hentzen, M.A. Smit, M.J. Bruins, C.G.B.M. Rupert, J.M.J. Schreinemakers, G.J.H.M. Ruijs, G.A. Patijn

Donderdag 24 mei 2018

16:44 - 16:51u in Zaal 82

Categorieën: HPB, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V07 HPB Pancreas


Introductie

Infecties na pancreaticoduodenectomie (PD) komen regelmatig voor ondanks routinematig gebruik van cefazoline en metronidazol. Preoperatieve biliaire drainage (PBD) is beschreven als risicofactor voor infectieuze complicaties. Middels intra-operatieve galkweken identificeren wij de pathogenen bij patiënten die een PD ondergaan –met en zonder PBD– om de optimale antibiotische profylaxe vast te stellen. 

Methode 

Tussen 2009 en 2016 werden in drie grote Nederlandse opleidingsziekenhuizen patiënten die een PD ondergingen retrospectief geïncludeerd. Het voorkomen van PBD en het type antibiotica profylaxe werden geregistreerd. Alle micro-organismen uit de intra-operatieve galkweken inclusief hun gevoeligheidspatroon werden bestudeerd. Indien de antibiotische dekking middels de standaard profylaxe van cefazoline en metronidazol als onvoldoende werd beoordeeld, werd de meest passende alternatieve antibiotische dekking bepaald in samenspraak met de medisch microbioloog.

Resultaten

Driehonderdtweeënvijftig patiënten ondergingen een PD waarbij 198 (56%) patiënten in de PBD groep vielen. In de PBD groep waren 175 galkweken (87.9%) positief tegenover slechts 49 (31.8%) in de niet PBD groep. Meest voorkomende micro-organismen waren Enterococcus soorten (42.4% en 3.9%, respectievelijk), Streptococcus soorten (31.8% en 9.1%), en Klebsiella soorten (56% en 14%). Cefazoline en metronidazol bleken in 29% van de patiënten (PBD 44.4% versus non PBD 11.7%) inadequaat.  Toevoegen van gentamicine aan de huidige standaard antibiotica profylaxe geeft een adequate dekking van 99% in de PBD groep en 100% dekking in de niet PBD groep.  

Conclusie

PBD vooraf aan PD leidt tot meer microbiële kolonisatie van de galwegen en tevens antibiotische resistentie. Om postoperatieve infecties te voorkomen zou gentamicine aan de huidige standaard antibiotische profylaxe van cefazoline en metronidazol kunnen worden toegevoegd.