Recidieffrequentie en -patronen na resectie van colorectale levermetastasen met en zonder hepatic arterial infusion pump chemotherapie


F.E. Buisman, B. Galjart, E.P. van der Stok, D.J. Grünhagen, M.I. D'Angelica, C. Verhoef, B. Groot Koerkamp

Donderdag 24 mei 2018

17:30 - 17:37u in Zaal 82

Categorieën: HPB, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V10 HPB Lever (deel 1/2)


Introductie

Perioperatieve systemische chemotherapie (SYS) verlengt de ziekte-vrije-overleving van patiënten met colorectale levermetastasen (CRLM). Een recente studie beschreef dat hepatic-arterial-infusion-pump chemotherapie gecombineerd met systemische chemotherapie (SYS+HAIP) mogelijk extra winst geeft van de overleving. Het doel van deze studie is de recidieffrequentie en -patronen van SYS en SYS+HAIP chemotherapie te vergelijken.

Methode

Patiënten uit een prospectieve database, die een resectie van CRLM hebben ondergaan in de periode van 1992-2012, werden geïncludeerd. Uni- en multivariabele cox proportional hazard modellen werden toegepast. 

Resultaten 

Totaal werden 1614 patiënten geïncludeerd (SYS+HAIP=708,43.9%; SYS=906,56.1%). De mediane follow-up was 106 maanden, 1050 patiënten (65.1%) ontwikkelden een recidief. Patiënten behandeld met SYS+HAIP hadden uitgebreidere ziekte (hogere klinische-risico-score: 50.1% versus 37.1%,p<0.001). Mediane algehele-overleving was 80 maanden voor SYS+HAIP versus 56 maanden voor SYS (p<0.001). De 5-jaar-ziekte-vrije-overleving was 30.9% voor SYS+HAIP versus 24.5% voor SYS (p=0.07,figuur 1). Geïsoleerde intrahepatische recidieven waren minder frequent na SYS+HAIP (17.1%) dan na SYS (24.1%,p=0.003). Geen verschillen werden gevonden in de frequentie van gecombineerde intra-en-extrahepatische recidieven (10.0% versus 12.1%,p=0.18). In multivariabele-analyse was SYS+HAIP een onafhankelijke prognostische factor voor zowel algehele-overleving (HR0.70,95%CI 0.60-0.80,p<0.001) als ziekte-vrije-overleving (HR0.76,95%CI 0.67-0.87,p<0.001).

Conclusie 

Patiënten met resectabele CRLM die met perioperatieve SYS+HAIP chemotherapie werden behandeld, hadden uitgebreidere ziekte en een lagere frequentie van geïsoleerde intrahepatische recidieven in vergelijking met patiënten die met alleen perioperatieve SYS chemotherapie werden behandeld. SYS+HAIP was een onafhankelijke gunstige prognostische factor voor zowel de ziekte-vrij-overleving als de algehele overleving.

Figuur 1. Ziekte-vrije overleving