Functionele en volumetrische respons van leversegment 4 na een rechter vena porta embolisatie


F. Rassam, P.B. Olthof, K.P. van Lienden, R.J. Bennink, T.M. van Gulik

Donderdag 24 mei 2018

17:44 - 17:51u in Zaal 82

Categorieën: Vrije voordrachten (V-sessie), HPB, Orale presentatie

Parallel sessie: V10 HPB Lever (deel 1/2)


Introductie

Bij patiënten die een vena porta embolisatie (VPE) voor een extended hemihepatectomie ondergaan, wordt additionele embolisatie van segment 4 (S4) niet standaard uitgevoerd. Het doel van deze studie is de toename van levervolume versus functie van de toekomstig restlever en van S4 na een rechter VPE te analyseren.

Methode

Patiënten met een geplande hemihepatectomie rechts voor zowel benigne als maligne ziekten die zowel CT-volumetrie en functiemeting ondergingen voor én na VPE werden geïncludeerd. Leverfunctie werd gemeten d.m.v. hepatobiliare scintigrafie (HBS). De aandelen van de functionele en volumetrische toename van S4 werden bepaald. Multipele regressie analyse werd toegepast om voorspellers voor de respons op embolisatie te onderzoeken. 

Resultaten 

In totaal ondergingen 90 patiënten rechter VPE. Van de 66 geopereerde patiënten ondergingen er 32 additionele resectie van S4. Na een mediane periode van 22 dagen (interkwartielafstand (IQR): 21-25) was de functionele toename significant hoger dan de volumetrische toename voor zowel segmenten 2 en 3 (P<0.01) als segmenten 2,3 en 4 (P<0.01). De mediane bijdrage van S4 was 41.5% (IQR: 31.7-48.7) van de functie en 41.6% (IQR: 37.4-48.5) van het volume van het niet-geëmboliseerde deel. Multipele regressie analyse toonde aan dat het soort onderliggende leverziekte en initiële totale leverfunctie voorspellers waren voor functionele, maar niet voor volumetrische, respons.

Conclusie

Na een rechter VPE heeft S4 een significant aandeel in zowel functie als volume, deze wordt opgeofferd bij een extended hemihepatectomie. De functionele respons is hierbij groter dan het volumetrische en correleert met pathologie en initiële functie. Dit onderstreept het belang van functiemeting.

Functionele en volumetrische toename voor en na vena porta embolisatie van segmenten 2 en 3 (S2-3) en segmenten 2, 3 en 4 (S2-4)
Mediane toename levervolume en -functie van segmenten 2 en 3 (S2-3) en segmenten 2, 3 en 4 (S2-4)