Transient elastografie en hepatobiliaire scintigrafie voor de evaluatie van patiënten met een resectabel hepatocellulair carcinoom


F. Rassam, P.B. Olthof, R.B. Takkenberg, U.H.W. Beuers, H.J. Klumpen, R.J. Bennink, K.P. van Lienden, M.G.H. Besselink, O.R.C. Busch, J. Verheij, T.M. van Gulik

Vrijdag 25 mei 2018

9:37 - 9:44u in Parkzaal

Categorieën: HPB, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V18 HPB Lever (deel 2/2)


Introductie

Transient elastography (TE) biedt als alternatief voor percutane leverbiopsie de mogelijkheid non-invasief de mate van leverfibrose/cirrhose te meten. Leverfunctie kan worden gekwantificeerd met hepatobiliare scintigrafie (HBS). Het doel van dit onderzoek is de correlatie tussen TE en HBS te bepalen en te vergelijken met histologische kenmerken van het leverparenchym. 

Methode 

Patiënten die een leverresectie voor hepatocellulair carcinoom (HCC) ondergingen met preoperatief HBS en TE werden geïncludeerd. Het normale leverparenchym van het resectiepreparaat werd histopathologisch gescoord op portale en lobulaire inflammatie, interface activiteit, steatose, ballooning, siderose en fibrose. Er werd een Pearson correlatie analyse gedaan van de HBS en TE uitslagen, deze werden tevens vergeleken met de histopathologische score. 

Resultaten 

Bij 24 patiënten met een resectabel HCC werden preoperatief zowel TE als HBS uitgevoerd. Er was een significante correlatie tussen TE en HBS (r = -0.634, P = 0.001). TE correleerde significant met portale en lobulaire inflammatie, ballooning en fibrose (respectievelijk r = 0.523, P = 0.009, r = 0.533, P = 0.007, r = 0.578, P = 0.003 en r = 0.444, P = 0.030). HBS correleerde met portale en lobulaire inflammatie en fibrose (respectievelijk r = –0.237, P = 0.047, r = –0.342, P = 0.003 en r = -0.314, P = 0.008). 

Conclusie 

TE biedt een praktische, non-invasieve methode om de mate van leverfibrose in te schatten en correleert goed met de leverfunctie, zoals bepaald met HBS. TE en HBS correleerden met de histopathologische kenmerken van het leverparenchym. TE kan een plaats hebben bij de preoperatieve risico-inschatting van patiënten met een resectabel HCC.

Correlatie tussen leverfunctie (HBS) en transient elastography (Pearson r = -0.634, P = 0.001)