Multi-center inventarisatie van teamwork en efficiëntie in de operatiekamer voor minimaal invasieve en open benaderingen in hepatobiliare en pancreas chirurgie.


W.J. van der Vliet, M. Solis, S.M Haenen, K. Verkoulen, A. Moufarrej, U.P Neumann, C.H.C. Dejong, A.J. Moser, R.M. van Dam

Donderdag 24 mei 2018

16:44 - 16:51u in Baroniezaal

Categorieën: HPB, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V03 Algemene chirurgie & kwaliteit,veiligheid, richtlijnen en protocollen


Introductie

Effectief functioneren van chirurgische-teams is essentieel voor efficiëntie en patiënt veiligheid. Minimaal invasieve (MI) benaderingen in HPB-chirurgie veranderen teamdynamiek en vereiste competenties. Deze studie analyseert de invloed van de transitie van open naar MI op efficiëntie, veiligheid en mogelijke implicaties voor team-training gedurende de leercurve voor complexe HPB-chirurgische ingrepen.

Methode 

Alle MI en open HPB chirurgische ingrepen verricht gedurende vijf maanden in twee tertiaire academische medische centra zijn geïncludeerd in deze studie. Data van de gehele procedure werden verzameld door middel van gestructureerde observaties in de operatiekamer door getrainde obervatoren. Teamprestaties en team vereisten voor effectief functioneren werden geobjectiveerd door middel van werkstroom analyses. De belangrijkste uitkomst maten waren aantal, oorzaak en duur van procedurele werkstroom onderbrekingen (WO), gedefinieerd als iedere onderbreking van de natuurlijke progressie van de procedure.    

Resultaten

Vierendertig (26 open, 8 MI) procedures werden geïncludeerd met een mediane operatietijd van 240 minuten en een mediaan van 40 WO per procedure. Er waren significant meer WO (mediaan 14.2 vs. 9.1 WO/uur, P=.002, Mann-Whitney U) en van langere duur (mediaan 6 vs. 5 seconde, P=.001) in de MI-groep vergeleken met open-groep. Analyse van oorzakelijke verbanden toonde significant meer WO gerelateerd aan de chirurgische omgeving (mediaan 31% vs. 18%, P=0.022) en chirurgische apparatuur (mediaan 79% vs. 33%, P=0.016) in de MI-groep in verhouding tot de open groep.   

Conclusie

De introductie van MI-technieken in HPB-chirurgie heeft een belangrijke invloed op het verloop van de chirurgische procedure en de team vereisten. Deze studie toont de noodzaak van teamgerichte training interventies om werkstroom onderbrekingen te verminderen en efficiëntie en patiënt veiligheid te vergroten tijdens de leercurve van MI HPB procedures.