Mogelijkheden voor prehabilitatie bij patiënten die voor een lever of pancreas resectie gepland staan.


L. van Wijk, C.I. Buis, J.M. Klaase, E. Brans, M.C. de Bruijn

Donderdag 24 mei 2018

17:05 - 17:12u in Zaal 82

Categorieën: HPB, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V07 HPB Pancreas


Introductie 

Morbiditeit- en mortaliteitcijfers na resectie van lever- en pancreastumoren zijn hoog. Preoperatieve screening met aansluitend  noodzakelijke interventies (prehabilitatie) kunnen perioperatieve complicaties verminderen. Prehabilitatie richt zich onder andere op conditie, hemoglobinelevel en voedingsstatus. In deze studie willen we inzicht krijgen in de mogelijkheden voor prehabilitatie bij oncologische hepato pancreato biliaire  patiënten.

Methode

Bij patiënten die in juli of augustus 2017 een oncologische lever- of pancreasresectie ondergingen is de cardiopulmonale status gemeten met de Veterans Specific Activity Questionnaire (VSAQ). Indien zij op deze vragenlijst een score

Resultaten

Op de VSAQ scoorde 50% van de in totaal 22 patiënten, MET

Conclusie

Oncologische HPB patiënten hebben een groot risico om in een anemische, ondervoede en slecht fysieke conditie te raken. Dit is geassocieerd met een vergroot risico op postoperatieve complicaties. Vervolgonderzoek zal gericht moeten worden op de preoperatieve optimalisatie (prehabilitatie) van de patiënt.v