Uitkomsten van laparoscopische versus open links laterale sectionectomie: een internationale propensity score gematchte studie


M.J. van der Poel, R.S. Fichtinger, B. Gorgec, A. Rawashdeh, P.J. Tanis, O.R.C. Busch, T.M. van Gulik, C. Verhoef, M.T. de Boer, M. D'Hondt, M. Abu Hilal, T. Terkivatan, R.M. van Dam, M.G.H. Besselink

Vrijdag 25 mei 2018

9:44 - 9:51u in Parkzaal

Categorieën: HPB, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V18 HPB Lever (deel 2/2)


Introductie

Laparoscopische links laterale sectionectomie (LLS) wordt als superieur aan een open LLS beschouwd en is inmiddels een standaard behandeling. Een succesvolle RCT om dit te onderbouwen ontbreekt echter. Het doel van deze studie was het bewijsniveau van de voordelen van laparoscopische LLS te verhogen middels propensity score matching.

Methode

Een internationale, retrospectieve cohort studie werd uitgevoerd waarin alle patiënten die open of laparoscopische LLS ondergingen in de periode tussen januari 2000 en januari 2017 werden geïncludeerd. Open en laparoscopische LLS werden gematcht aan de hand van propensity scores in een 1:1 ratio. Propensity scores werden berekend op basis van de volgende variabelen: leeftijd, geslacht, ASA score, jaar van operatie, pre-operatieve chemotherapie, voorgaande leveroperaties, aantal laesies, uni- of bilobaire distributie, grootte van de tumor, indicatie, simultane leverresectie en additionele leverresectie. Pre-, intra- en post-operatieve uitkomsten werden vergeleken middels gepaarde testen. 

Resultaten

In totaal werden er 560 patiënten geïncludeerd in 6 centra in 3 landen. Van de 218 laparoscopisch LLS konden er 117 gematcht worden aan 117 open LLS. Baseline karakteristieken waren goed gebalanceerd na matchen. Laparoscopische LLS ging gepaard met een kortere operatieduur (150 (108-224) vs 198 (125-324) minuten, P=<0.001), minder bloedverlies (100 (50-305) vs 300 (105-600) ml, P=<0.001) en een korter ziekenhuisverblijf na de operatie (4 (3-6) vs 7 (5-9) dagen, P=<0.001). Post-operatieve ernstige morbiditeit (8% vs 6%, P=0.132) en mortaliteit (0% vs 2%, P=0.157) waren vergelijkbaar. Littekenbreuken binnen 1 jaar follow-up kwamen even veel voor in beide groepen (2%).

Conclusie 

Deze internationale gematchte studie ondersteunt de implementatie van laparoscopische LLS als standaard techniek en benadrukt de voordelen in operatieduur, bloedverlies en opnameduur ten opzichte van open LLS.