Non-operatieve behandeling van kinderen met ongecompliceerde appendicitis. Klinisch herstel vaak binnen een dag bereikt: Secundaire analyse van een prospectieve cohort studie.


M. Knaapen, J.H. van der Lee, H.A. Heij, L.W.E. van Heurn, R. Bakx, R.R. Gorter

Donderdag 24 mei 2018

17:30 - 17:37u in Baroniezaal

Categorieën: Kinderchirurgie, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V15 Kinderchirurgie


Introductie

Non-operatieve behandeling van ongecompliceerde appendicitis bij kinderen wordt steeds vaker toegepast. De veiligheid van deze behandeling staat inmiddels vast, echter grote studies naar de effectiviteit ontbreken nog. Inmiddels is er discussie ontstaan omtrent het te verwachten herstel. Het doel van deze studie is om dit klinisch beloop te illustreren. 

Methode

Wij analyseerden de gegevens van een multicenter prospectief cohort. Kinderen van 7-17 jaar met een radiologisch bevestigde ongecompliceerde appendicitis werden behandeld met een non-operatieve behandelstrategie bestaande uit 48-72 uur intraveneus Amoxicilline/Clavulaanzuur en Gentamicine gevolgd door vijf dagen Amoxicilline/Clavulaanzuur per os thuis, indien de klinische situatie dit toeliet. Gedurende de opname werden de kinderen dagelijks klinisch beoordeeld, leukocyten en CRP-spiegels bepaald. Wij analyseerden het verloop van de Numerical Rating Scale pijnscore (NRS), drukpijn in de rechter onderbuik, gastro-intestinale symptomen en infectieparameters. Continue data wordt weergegeven als mediaan met hun interquartile range (IQR). 

Resultaten 

In totaal konden 45 kinderen worden geanalyseerd, waarvan 42 (93%) werden ontslagen zonder appendectomie. NRS bedroeg 5 [4–7] bij opname en daalde naar 2 [0–3] na één dag behandeling. Drukpijn was initieel bij alle kinderen aanwezig en daalde naar 31/42 (74%) op dag 1. Misselijkheid 28/42 (67%) en braken 19/42 (45%) daalde na één dag naar respectievelijk, 3/42 (7%) en 1/42 (2%). Leukocyten daalden van 12.9 [10.7–16.7] 10E9/L naar 7.0 [5.8–9.9] 10E9/L. CRP-spiegels stegen van 27.5 [9-69] mg/L bij opname tot 48 [22-80] mg/L op dag 1, en daalden tot 21.5 [11-42] mg/L op dag 2.

Conclusie 

Het herstel van kinderen met een ongecompliceerde appendicitis die behandeld worden met een non-operatieve behandel strategie is snel. Langdurige opname en intensieve monitoring lijkt niet nodig. Dit zal uiteindelijk resulteren in een opnameduur gelijk aan die na een ongecompliceerde appendectomie. Prospectieve studies zijn nodig om deze bevindingen te bevestigen.

Figuur 1. Boxplot met de NRS score van patiënten die werden ontslagen zonder appendectomie (n= 42 ) bij opname, na 1 en na 2 dagen non-operatieve behandeling
Figuur 2. Klinische parameters bij opname, na 1 en na 2 dagen non-operatieve behandeling. Getoond wordt het percentage patiënten dat werd ontslagen zonder appendectomie (n= 42) met drukpijn in de rechter onderbuik, misselijkheid en braken. Resultaten zijn
Figure 3. Boxplot van leukocyten aantallen bij de patiënten die werden ontslagen zonder appendectomie (n= 42 ) bij opname, na 1 en na 2 dagen non-operatieve behandeling