Systematisch literatuuronderzoek en meta-analyse naar het risico op het ontwikkelen van een maligniteit in patiënten met een congenitale choledochus malformatie


A. ten Hove, V.E. de Meijer, J.B.F Hulscher, R.H.J de Kleine

Donderdag 24 mei 2018

17:37 - 17:44u in Baroniezaal

Categorieën: Kinderchirurgie, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V15 Kinderchirurgie


Introductie

Een choledochus malformatie (CM) is een congenitale dilatatie van de galwegen die als premaligne wordt beschouwd. Betrouwbare data over het risico op het ontwikkelen van een cholangiocarcinoom zijn schaars. Doelstelling van deze systematische review was het onderzoeken van het risico op het ontwikkelen van een maligniteit in CM.

Methode 

Dit systematisch literatuuronderzoek werd uitgevoerd volgens de “Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis” (PRISMA) richtlijn en prospectief geregistreerd in de PROSPERO database. Een meta-analyse naar het risico van het ontwikkelen van een maligniteit na een chirurgische drainageprocedure van de cyste vergeleken met een complete resectie van de cyste werd uitgevoerd volgens de “Meta-analyse van Observational Studies in Epidemiology” (MOOSE) richtlijn.

Resultaten

Achttien observationele studies werden geïncludeerd die in totaal over 2904 CM-patiënten rapporteerden: 979 mannen, 1925 vrouwen, mediane leeftijd 36 jaar (range 0-87 jaar). Hiervan ontwikkelden 312 CM-patiënten met een mediane leeftijd van 49,5 jaar een maligniteit (10,7%). In 212 (7.3%) van de CM-patiënten bleek de tumor aanwezig tijdens de operatie, in 100 (3.4%) ontstond deze tijdens de follow-up postoperatief. Uit de meta-analyse bleek dat CM-patiënten die een chirurgische drainageprocedure ondergaan hadden een bijna viermaal verhoogd risico hadden op het ontwikkelen van een cholangiocarcinoom vergeleken met de groep die een complete cyste resectie had ondergaan (OR 3,97 (95% BI: 2,40-6,55).

Conclusie 

Patiënten met CM hebben een risico van 11% op het ontwikkelen van een cholangiocarcinoom. Het risico op het ontwikkelen van een maligniteit na drainage was ruim vier keer hoger ten opzichte van excisie. Bij patiënten met CM is volledige chirurgische resectie gevolgd door levenslange follow-up noodzakelijk.