Behandeladvies op maat voor ouderen met kanker: een nieuwe werkwijze


S. Festen, P. de Graeff, M. Kok, H. van der Wal-Huisman, A.H.D. van der Leest, A.K.L. Reyners, B.L. van Leeuwen

Donderdag 24 mei 2018

16:30 - 16:37u in Genderzaal

Categorieën: Kwaliteit, veiligheid, richtlijnen en protocollen, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V06 Algemene chirurgie


Introductie

Ouderen hebben een verhoogd risico op postoperatieve complicaties, blijvend functieverlies en overlijden. Een zorgvuldige afweging tussen de voor- en nadelen van een behandeling is dan ook essentieel. Een methode voor multidisciplinaire besluitvorming waarin een geriatrisch assessment (GA) en behandeldoelen van de patiënt systematisch worden meegewogen wordt beschreven.

Methode 

Patiënten ≥ 70 jaar met een solide maligniteit die voor behandeling werden verwezen naar het UMCG werden geïncludeerd. Aansluitend op het eerste poliklinisch consult werd door de onderzoeksverpleegkundige een GA verricht en behandeldoelen geïnventariseerd. Dit werd op systematische wijze besproken binnen een onco-geriatrisch MDO waaraan een chirurg, internist oncoloog, radiotherapeut en internist ouderengeneeskunde deelnamen. De informatie van de verpleegkundige werd besproken en op basis van het verwachte risico op complicaties en functionele achteruitgang, geschatte levensverwachting en individuele behandeldoelen werd een behandeladvies geformuleerd. Dit advies werd vergeleken met het advies geformuleerd door de reguliere tumorwerkgroep (standaard zorg).

Resultaten

Tussen September 2014 en November 2016 werden 209 patiënten geïncludeerd. De gemiddelde leeftijd was 77 jaar. Op basis van de Groningen Frailty Index (GFI) was 53% van de patiënten kwetsbaar. Voor 56 (27%) van de patiënten werd een aanpassing van het behandeladvies voorgesteld door het onco-geriatrische MDO, vergeleken met het advies van de reguliere tumorwerkgroep. In geval van 29 patiënten (14%) was aanvullende verwijzing naar de geriatrie noodzakelijk om tot een behandeladvies te komen. 

Conclusie

Incorporeren van GA en behandeldoelen, verzameld door een verpleegkundige, in een onco-geriatrisch MDO, leidt tot aanpassing van het behandeladvies in 27% van de patiënten. In slechts 14% van de patiënten was aanvullende geriatrische analyse noodzakelijk. Dit maakt het een efficiënte en patiëntvriendelijk werkwijze om tot passende zorg te komen.