Postoperatieve complicaties van de thoracoscopische Nuss bar procedure voor correctie van pectus excavatum bij patiënten tot 18 jaar vergeleken met patiënten vanaf 18 jaar: een cohort studie.


E.J.R. van Loo, L.M. van Roozendaal, M.H. van Gool, J.A. Kragten, J. Busari, K.W.E. Hulsewe, Y.L.J. Vissers, E.R. de Loos

Voorzitter(s): prof. dr. Lunxu Liu, Director, Thoracic Surgery, Chengdu , China

Vrijdag 25 mei 2018

9:44 - 9:51u in Zaal 81

Categorieën: Longchirurgie, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V23 Longen


Introductie

De Nuss-bar procedure wordt beschouwd als de gouden standaard voor correctie van pectus excavatum. Deze techniek wordt vaker toegepast op jongere leeftijd dan bij volwassenen. Wij onderzochten het verschil in voorkomen van complicaties bij volwassenen ten opzichte van kinderen en adolescenten.

Methode

Patiënten die tussen juni 2006 en december 2016 werden behandeld middels een Nuss-barprocedure in ons centrum zijn retrospectief geëvalueerd (n=261). De procedure werd thoracoscopisch verricht. Patiënten

Resultaten

Groep A bestond uit 138 patiënten (leeftijd16 jaar ±1.5) en groep B uit 123 patiënten (leeftijd 26 jaar ±9.3). Gemiddelde follow-up bedroeg 20 maanden. De diepte van de pectus (Hallerindex) was gelijk in beide groepen (A 3.7± 1.4 versus B 3.8±1.5, ns). Percentage bardislocaties in A was 1% versus 5% in B, (p<0.05). Er werden twee bars geplaatst bij 1% in groep A versus 7% in groep B, (p<0.05). Postoperatieve complicaties (infectie, seroom, dislocatie bar, bloeding, pneumothorax) kwamen voor bij 7,2% in groep A en bij 9,7% in groep B (p<0.05). Er was geen sterfte

Conclusie

Op volwassen leeftijd is er een hoger aantal bardislocaties, worden er vaker meerdere bars geplaatst en zijn er meer complicaties. Desondanks is de thoracoscopische Nuss procedure ook op volwassen leeftijd een techniek met acceptabele risico’s ter behandeling van pectus excavatum.