Chirurgische Behandeling van Pulmonale Metastasen in Nederland – Data van de Dutch Lung Surgery Audit


M. van Dorp, N. Beck, W.H. Steup, W.H. Schreurs

Voorzitter(s): prof. dr. Lunxu Liu, Director, Thoracic Surgery, Chengdu , China

Vrijdag 25 mei 2018

9:30 - 9:37u in Zaal 81

Categorieën: Longchirurgie, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V23 Longen


Introductie 

In Nederland en Europa wordt een grote mate van variabiliteit gezien in de chirurgische behandeling van pulmonale metastasen. Beperkte wetenschappelijke onderbouwing is beschikbaar voor het rechtvaardigen van lokale chirurgische behandeling van pulmonale metastasen binnen het kader van oligometastatische ziekte. Desondanks, wordt een acceptabele vijfjaarsoverleving gezien van 35% na pulmonale metastasectomie.  

Methode 

De huidige studie biedt inzicht in de toepassing van de pulmonale metastasectomie in Nederland en analyseert de data van de Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) voor alle geregistreerde pulmonale metastasectomieen van 2012 tot en met 2016. De studie onderzoekt anonieme data van alle geregistreerde longparenchym resecties voor de behandeling van pulmonale metastasen van 01-01-2012 tot en met 31-12-2016.

Resultaten

1632 patienten ondergingen een pulmonale metastasectomie in Nederland. Het type parenchym resectie was in 70.3% een wigresectie. Andere type resecties waren een lobectomie in 20.9%, een anatomische segmentectomie in 4.3%, een bilobectomie in 1.4% en een pneumonectomie in 0.7%. In 72.2% werd de resectie uitgevoerd middels video-geassisteerde of robot-geassisteerde thoracoscopie, waarbij een conversie percentage van 2.5% werd geobjectiveerd. De meest voorkomende primaire tumor histologie was het colorectaal carcinoom in 53.7%, gevolgd door het urogenitaal carcinoom in 14.2% en het sarcoom in 6.4%. Het complicatie percentage was 12.1% en de postoperatieve mortaliteit was 0.7%. 

Conclusie

Alhoewel de rol van de pulmonale metastasectomie nog nader gespecificeerd dient te worden, toont de data van de DLSA op een nationaal platform dat een pulmonale metastasectomie veilig kan worden uitgevoerd.