Uitkomst van de repeat sentinel node procedure heeft geen invloed op prognose bij patiënten met een recidief mammacarcinoom.


I.G.M. Poodt, G. Vugts, A.J.G. Maaskant-Braat, A.C. Voogd, R.J. Schipper, R.M.H. Roumen, G.A.P. Nieuwenhuijzen

Voorzitter(s): dr. A.J.G. Maaskant-Braat, chirurg, Máxima Medisch Centrum, Veldhoven

Donderdag 24 mei 2018

17:30 - 17:37u in Zaal 80 & 81

Categorieën: Mammachirurgie, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V13 Mammachirurgie (deel 1/2)


Introductie

Kennis van de regionale lymfeklierstatus bij patiënten met een recidief mammacarcinoom kan belangrijk zijn voor een betere locoregionale controle. De SNARB-studie toonde de uitvoerbaarheid van de repeat sentinel node procedure (re-SNP) aan. Echter is het tot nu toe onbekend wat de prognostische waarde is van de uitslag van de re-SNP.

Methode 

In de ‘Sentinel Node And Recurrent Breast cancer’ (SNARB) studie werden patiënten met een lokaal recidief mammacarcinoom geïncludeerd uit 24 Nederlandse ziekenhuizen. Deze patiënten ondergingen lymfoscintigrafie en een re-SNP. Met behulp van survival analyses werd de prognostische waarde van de uitslag van de re-SNP op het ontwikkelen van afstandsmetastasen bepaald.

Resultaten 

Van de 515 geïncludeerde patiënten, had 44.7% een negatieve re-SNP, 8.9% een positieve re-SNP en bij 46.4% was de re-SNP niet succesvol. Na een mediane follow-up duur van 5.1 jaar, ontwikkelde 22.3% een re-recidief. Dit betrof in 3.9% een lokaal recidief (N=20), 3.5% een regionaal recidief (N=18) en 15% werd gediagnosticeerd met afstandsmetastasen (N=77). Onafhankelijke prognostische factoren voor het krijgen van afstandsmetastasen zijn o.a. een triple negatieve recidief tumor, en het niet krijgen van adjuvante chemotherapie. De uitkomst van de re-SNP had geen significante invloed, met een HR van 1.66 (BI, 0.80-3.46) van positieve re-SNP versus negatieve re-SNP (P=0.174).

Conclusie 

De uitslag van een re-SNP heeft geen invloed op de prognose van patiënten met een recidief mammacarcinoom. De waarde van chirurgische lymfeklierstadiering bij een recidief mammacarcinoom staat hiermee ter discussie. Adjuvante behandeling met chemotherapie lijkt daarentegen  wel van prognostisch belang.