3D-echografie voor responsevaluatie bij neoadjuvante chemotherapie in patiënten met borstkanker– RESPONDER trial


L.S.E. van Egdom, M Lagendijk, EHM Heijkoop, AHJ Koning, C.H.M. van Deurzen, A Jager, W van Lankeren, L.B. Koppert

Voorzitter(s): dr. J.P. Deroose, chirurg, Martini Ziekenhuis, Groningen

Vrijdag 25 mei 2018

9:37 - 9:44u in Zaal 80 & 81

Categorieën: Mammachirurgie, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V22 Mammachirurgie (deel 2/2)


Introductie 

De tumorrespons tijdens en na neoadjuvante chemotherapie (NAC) heeft directe invloed op het verdere behandeltraject van borstkankerpatiënten. Borst- MRI is de gouden standaard, maar is (minimaal) invasief en tijdrovend. In deze pilotstudie werd de nauwkeurigheid in responsevaluatie van de ‘Automated Breast Volume Scanner’ (ABVS) vergeleken met borst-MRI. Patiënttevredenheid werd geëvalueerd.

Methode 

Een prospectieve, observationele, pilotstudie werd verricht in 20 borstkankerpatiënten ingepland voor NAC. Additioneel aan de reguliere borst-MRI (gouden standaard) werd een ABVS verricht. De respons werd gemeten door een verandering in: 1) langste diameter en 2) tumorvolume. De MRI-respons en ABVS-respons werden vergeleken middels de RECIST-criteria. Met behulp van Bland & Altman plots werd de overeenstemming in responsevaluatie grafisch gepresenteerd. Volumemetingen werden gedaan middels een 3D-visualisatie van de MRI-data (Immersive-space of 3D-MRI) en ABVS-data (V-scope of 3D-US). De inter- en intra-observer overeenkomst werd geëvalueerd met behulp van de Intraclass Correlation Coëfficiënt (ICC). Patiënttevredenheid voor zowel MRI als ABVS werd verkregen.

Resultaten

Een responsevaluatie werd verricht in 20 en 5 borstkankerpatiënten, mid-NAC en post-NAC respectievelijk. De mid-NAC responsevaluatie liet een absolute overeenkomst zien in RECIST van 80%(n=16). Dit is terug te zien in de ‘goede’ ICC mid-NAC voor de langste diameter respons, ICC 0.66 (p<0.01). Een ’excellente’ inter- and intra-observer agreement werd gevonden (ICC 0.87 en ICC 0.97 respectievelijk, p<0.01). In volumemeting werd een ‘slechte’ tot ‘matige’ correlatie gezien in de mid-NAC responsevaluatie (ICC 0.45). Patiënten vonden de ABVS meer acceptabel dan de borst-MRI (96% versus 56%).

Conclusie 

De ABVS toont ‘goede’ correlatie met de borst-MRI in tumorresponsevaluatie (langste diameter) in borstkankerpatiënten mid- NAC, met een ‘excellente’ inter- en intra-observer overeenstemming. Patiënten prefereerden de ABVS boven de MRI-scan. De ABVS kan als alternatief voor de MRI-scan worden overwogen, dit wordt prospectief uitgezocht in een reeds lopende trial (NTR6799).

Voorbeeld van de ABVS zoals gebruikt voor responsevaluatie. Anterior-posterior weergave van de rechter mamma. Links de tumor pre-NAC (linker bovenkwadrant). Rechts dezelfde patiënte mid-NAC, waar een kleinere tumor zichtbaar is.