Sinus pilonidalis laser assisted closure (SiPiLac): eerste resultaten van een observationele cohort studie


M.T. Alferink, R.M. Smeenk, W. Vening, R. Schouten

Donderdag 24 mei 2018

17:05 - 17:12u in Baroniezaal

Categorieën: Orale presentatie, Proctologie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V03 Algemene chirurgie & kwaliteit,veiligheid, richtlijnen en protocollen


Introductie

De standaard operatie van sinus pilonidalis is totale excisie met of zonder sluiten van de wond en/of een verschuivingsplastiek. Deze operatie gaat gepaard met veel morbiditeit en recidieven. Als eerste in Nederland introduceerden wij de SiPiLac met radiaire laserprobe (FILACTM, Biolitec, Germany) en beschrijven de techniek en korte termijn resultaten.

Methode

Tussen februari en december 2017 werden de eerste 50 patiënten met deze nieuwe techniek behandeld. Resultaten werden verzameld middels een prospectieve database en een digitale vragenlijst.

Resultaten

De onderzoekspopulatie betrof 39 mannen en 11 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar (14-58 jaar). Alle patiënten werden geopereerd onder algehele of spinale anesthesie in dagbehandeling. Er werden geen patiënten heropgenomen. De mediane follow up duur was 6 maanden (1-11 maanden). Het succespercentage was 96% (48/50 genezen na 1 behandeling). Het recidiefpercentage was 4% (2 recidieven, genezen na 2e behandeling). De gemiddelde tijd tot volledige wondgenezing was >30 dagen door het advies de kleine punctie wonden zo lang mogelijk met een kleine wattenstok open te houden om voortijdig sluiten te voorkomen. De patiënttevredenheid was zeer hoog.

Conclusie

SiPiLac is een snelle, veilige en minimaal invasieve operatietechniek voor de behandeling van sinus pilonidalis. Het succespercentage is hoog. De langer termijn resultaten zijn nog niet beschikbaar. De SiPiLac kan worden gebruikt als standaard behandeling voor het grootste deel van de patiënten met een sinus pilonidalis.