De effectiviteit van intra-operatieve 3D doorlichting in de behandeling van distale radius fracturen: a randomized controlled trial


C.A. Selles, R.J.O. de Muinck Keizer, M.S.H. Beerekamp, P.A. Leenhouts, M. Maas, J.C. Goslings, N.W.L. Schep

Donderdag 24 mei 2018

16:30 - 16:37u in Brabantzaal

Categorieën: Orale presentatie, Traumachirurgie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V01 Trauma


Introductie

Driedimensionale doorlichting biedt mogelijk voordelen in de operatieve reductie en fixatie van distale radius fracturen. Het doel van deze multicenter randomized controlled trial was om de effectiviteit van de intra-operatieve 3D doorlichting, in tegenstelling tot de conventionele 2D doorlichting, van de operatieve behandeling van distale radius fracturen te meten.

Methode

Wij hebben een multicenter prospectieve randomized controlled trial uitgevoerd waarbij patiënten gerandomiseerd werden tussen 3D doorlichting of conventionele 2D doorlichting gedurende de operatieve behandeling van de distale radius fractuur. De primaire uitkomst was het vaststellen van de kwaliteit van reductie en fixatie van de fractuur gemeten op een postoperatieve CT-scan. Secundaire uitkomsten waren het aantal revisie operaties en de hoeveelheid complicaties na één jaar follow up, en de functionaliteit van de pols zoals gemeten met de Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE) vragenlijst.

Resultaten 

Een totaal van 207 distale radius fracturen zijn geïncludeerd. De postoperatieve CT scan toonde een indicatie voor additionele revisies van reductie of fixatie in 25% van de 3D groep tegenover 31% in de 2D groep (p = 0.34). Er was geen significant verschil te vinden in het aantal complicaties en revisie operaties dat is uitgevoerd binnen één jaar. De mediaan PWRE score was 7 voor de 3D groep en 8 voor de 2D groep (p = 0.8).

Conclusie

Intra-operatieve 3D doorlichting draagt niet bij aan de verbetering van de kwaliteit van reductie en fixatie in de behandeling van distale radius fracturen. Er is geen voordeel te vinden in het gebruik van 3D doorlichting met betrekking tot postoperatieve complicaties, kwaliteit van leven, of functioneel uitkomsten van de pols.