Hogere overlevingskansen met 24/7 specialistische traumazorg


RJM Havermans, M.A.C. de Jongh, K.W.W. Lansink

Donderdag 24 mei 2018

17:44 - 17:51u in Brabantzaal

Categorieën: Orale presentatie, Traumachirurgie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V08 Trauma 2 (deel 1/2)


Introductie

Implementatie van traumacentra heeft geleid tot een reductie in mortaliteit en opnameduur. Het doel van deze studie is het evalueren van de 24/7 bezetting van de traumachirurg, intensivist, anesthesioloog en spoedeisende hulp arts en optimalisatie van de infrastructuur in een level I traumacentrum. De hypothese is een verbetering in overlevingscijfers.

Methode 

Er werd een cohort studie uitgevoerd. Alle traumapatiënten van 18 jaar of ouder, primair in ons ziekenhuis opgevangen in de periode 1 januari 2010 tot 1 juli 2012 (periode I) en 1 januari 2014 tot 1 juli 2016 (periode II), werden geïncludeerd. Voor de analyse werd gebruik gemaakt van logische en lineaire regressie. Deze modellen werden gecorrigeerd voor de confounders binnen de demografische gegevens en letsel karakteristieken. Het primaire eindpunt is de mortaliteit, onderverdeeld in mortaliteit op de traumakamer, binnen 48-uur en totale mortaliteit. Secundaire eindpunten zijn tijd op de traumakamer, tijd tot CT, opnameduur, complicaties, spoedinterventies, en vertraagde diagnoses.

Resultaten

3714 Patiënten werden geïncludeerd; 1290 in periode I en 2424 in periode II. De gecorrigeerde mortaliteit verbeterde in periode II (odds ratio (OR): 0,65; p = 0,042). De tijd op de traumakamer nam 30 minuten af (p < 0,001) en de tijd tot CT nam 22 minuten af (p < 0,001). Het aantal vertraagde diagnoses en complicaties was significant lager in de tweede periode, met respectievelijk een OR van 0,2 en 0,4 (p < 0,001). De totale opnameduur en opnameduur op de intensive care namen significant af, respectievelijk -0,9 dag (p = 0,032) en -1,8 dagen (p = 0,022).

Conclusie 

24/7 Bezetting van medisch specialisten zorgt voor hogere overlevingscijfers voor traumapatiënten. Daarnaast resulteert het in betere klinische uitkomsten en een kortere opnameduur. 24/7 Bezetting en structurele optimalisaties worden daarom ook aangeraden aan andere level I trauma centra. Verder onderzoek is nodig om te analyseren of de optimalisaties ook kosteneffectief zijn.